Instruktioner


Hur struktureras kursen?

Efter inloggning kommer du att få tillgång till Bridgedale360 på svenska där du hittar 21 huvudaktiviteter om hållbarhet. Du är välkommen att även använda engelska versionen som består av 80 aktiviteter (de 21 översatta inkluderade).


Hur avslutas en aktivitet?

För att avsluta en aktivitet ska du:

 1. Skicka in din skriftliga reflektion, text, sammanfattning osv. och (om begärt) ladda upp en bild efter du har följt stegen som har angetts i aktiviteten. Den skriftliga inlämningen består av en skriftlig reflektion (svar på frågorna i reflektionsektionen finns på slutet av varje aktivitet), sammanfattning av processen du har gått igenom eller någon annan typ av text enligt begäran.

 2. Granska åtminstone en inlämning av en annan deltagare som har gjort samma aktivitet och ge skriftlig återkoppling.

Aktiviteten kommer automatiskt att markeras som avslutad så snart som du har följt ovannämnda steg.


Hur skapar du inlägg och / eller lägger till bild?

 1. Hitta och klicka på “Lägg till ett nytt diskussionsämne” knappen i slutet av varje aktivitet.

 2. Gå in på redigeringsformuläret för inlägg och bild. Skicka in din skriftliga reflektion, text, sammanfattning osv. och (om begärt) ladda upp en bild efter du har följt stegen som har angetts i aktiviteten.

  Tänk på en original ämnesrad – den här är delen som är först synlig för andra studenter.

 3. Markera i aviseringsrutan för att få aviseringar varje gång du får återkoppling på ditt inlägg.

 4. Lägg till en bild, om nödvändigt, genom att trycka på symbolen i det övre vänstra hörnet.

 5. Max storlek är 2 MB. Du kan endast ladda upp en bild per aktivitet.

  Om bilden är större än så, använd något bildredigeringsprogram på din dator för att förminska den. Du kan även använda online verktyg. Rekommenderas:

  - för att anpassa en bild: http://www.resize-photos.com/

  - för att anpassa flera bilder: http://birme.net/

  Rekommenderad vidd på bilden är 1000 px.

 6. Tryck på “Publicera inlägget i forumet”. Du kommer att hitta ditt inlägg längst ner i aktiviteten.


Hur ger du återkoppling till någon?

 1. Öppna några av de andra studenternas inlägg.

 2. Hitta och tryck på 'Svar' i det nedre högra hörnet (under bilden, om så är fallet).

 3. Skriv återkoppling på samma sätt du gör om du lägger upp ett inlägg.


Hur avslutas kursen?

För att avsluta kursen och få Certificate of Completionbehöver du fullborda alla 21 aktiviteter. Gå sedan till huvudsidan och tryck på den här knappen!Then go to the main page and press this button!Last modified: Tuesday, 18 October 2016, 1:43 PM