Pengaspelet


flickr photo shared by funkandjazz under a Creative Commons ( BY-NC-ND ) license

Introduktion

“De rika blir rikare och de fattigare blir fatigare” - en fras som de flesta har stött på. Men vad är orsakerna till de växande klyftorna, hur bidrar dagens banksystem till dem?


Föreställ dig att du vill köpa ett hus, men inte har råd. Vad skulle du göra? Låna pengar på en bank. Vilken fantastisk uppfinning banker är, eller hur? Okej, låt oss få en snabb överblick. Utöver att betala tillbaka endast summan du lånade betalar du ränta - vilken hamnar hos både banken och långivaren. Långivaren är en person som satte in pengar på banken av säkerhetsskäl och även för att tjäna pengar på låna ut till fattiga människor som du - räntans mirakel! Detta är anledningen till att pengar samlas i händerna på några få.


Finns det alternativ till detta system? Det är ingen slump att den historiska ockret (räntebaserade lån) förbjöds i olika kulturer, inklusive det romerska imperiet, forna Kina och Grekland. Ofta gick detta hand i hand med fördömandet av ränta på lånade pengar av kristendomen, islam, buddhismen mm. I det islamiska bankväsendet är alla typer av ränta och exploaterande vinster förbjudet. Det finns också så kallade räntefria banker i Sverige vilka är baserade på en liknande princip om etiska banker, såsom JAK Medlemsbank.


Pengar förknippas med makt och kontroll såväl som beroende eller en känsla av att bli omhändertagen. I denna aktivitet ska vi undersöka vårat förhållande till pengar. Dessutom ska vi titta på hur systemet fungerar, där de flesta pengar som cirkulerar är skapade ur tomma intet.  Kommersiella banker beviljar lån – som sedan skall betalas tillbaka – med ränta. Detta påverkar oss alla.

Aktivitetstyp

Grupp/Empirisk

Tidsram

30 minuter (långa versionen 2 timmar)

Lärandemål

 • Att bättre förstå känslorna och tilltron vi har till pengar i livet och samhället

 • Att vinna djupare insikt kring hur dagens banksystem och penga- intresse fungerar

Instruktioner

Material och verktyg:

 • Riktiga pengar, helst små mynt/sedlar, summan väljer du själv - aktviteteten har genomförts med allt mellan 10 och 2000 kronor.

 • Något att föra anteckningar på

 • Penna

 • Tidtagare

 • Ringklocka eller dylikt

Steg- för steg instruktioner till den kortare versionen:

 1. Varje person tar med sig en summa pengar, helst små mynt/sedlar. En ska inte ta med så mycket att en riskerar att gå bankrutt. Summan ska dock vara så stor att det känns obekvämt att förlora den. Ifall någon inte vill delta så är det okej så länge som personen inte blandar sig i de övrigas affärer.

 2. Dela upp deltagarna i grupper om 4, 5 eller 6 personer. Be dem sätta sig på golvet så att de tydligt kan lägga upp sina pengar framför sig och lätt nå de andras pengar.

 3. Avsätt lite tid till att folk kan förbereda penna och papper.

 4. Förklara att det kommer att vara olika 1- minuts rundor. Minutens slut signaleras med en ringklocka eller något liknande. Allting utförs under tystnad (bortsett från ringandet i klockan).

 5. Runda 1: Förklara att deltagarna ska ge sina pengar till andra deltagare i sin grupp, det spelar ingen roll till vem/vilka. Säkerställ att det är tydligt vems pengar som hör till vem. Starta rundan, ring i klockan efter 1 minut och be deltagarna att sammanfatta sina personliga observationer. Hur kändes det att ge bort pengarna?

 6. Runda 2: Nu skall deltagarna ta så mycket pengar som möjligt från de övriga i gruppen. Be dem återigen föra anteckningar efter minutens slut.

 7. Runda 3: Nu skall pengar tas från vem som helst och ges till vem som helst. Anteckna.

 8. Runda 4: Be först deltagarna att ta bort 20% av pengarna framför sig. De 20% från alla samlas ihop i “banken” och dessa pengar ingår inte i denna runda. Nu ska pengar än en gång tas från de andra och läggas i den egna högen. Stoppa som vanligt efter 1 minut och fråga vem som har mest pengar framför sig. Denna person får också de 20% som ligger i “banken”. Referera de 20 %- högen till dagens banksystem - de rikare blir rikare och de fattiga fattigare. Säkerställ att du introducerat det icke vinstdrivande bank- konceptet som nämns i inledningen ovan. Be deltagarna att anteckna sina reflektioner, inkluderat tankar kring det icke vinstdrivande banksystemet.

 9. Du kan säga att i “verkliga livet” bryr sig ingen om hur du känner kring pengar och att inte heller du är intresserad av att veta hur deltagarna kände sig under aktiviteten. Varje person får behålla pengarna de har framför sig, om folk ej känner sig bekväma med det är självklart andra alternativ möjliga. Varje person kan till exempel få tillbaka så mycket som de hade med sig från början, eller om någon fick extra pengar kan den använda det till att köpa någons godsaker och dela med de övriga, alla pengar kan delas lika i gruppen, pengarna kan fördelas solidariskt utifrån personernas ekonomiska situationer etc.)

 10. Erbjud deltagarna att berätta för gruppen hur de kände sig och vad de observerade under hela processen. Använd frågorna under “Kompletterande filer” nedan.

Kompletterande filer

Långa versionen, på engelska

Länkar

Reflektion

 • Vad har denna aktivitet lärt er?

 • Hur hänger sista rundans 20% till den rikaste ihop med det vinstdrivande banksystemet?

 • Hur delades pengarna i slutet - återtog alla sina investerade slantar eller antogs någon annan solidarisk modell?

 • Vilka slags reflektioner skrev deltagarna ned -  vad var deras förhållande till pengar?

Inlämning

Ladda upp dina reflektioner så att dina kamrater kan ge feedback. Instruktioner om hur man laddar upp foton och om hur man skriver sammanfattningar i Moodle finns här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärering

Ge feedback till minst en av deltagarna som genomfört aktiviteten. Instruktioner om hur man ger respons hittar du här: Instruktioner för feedback
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)