Bli medveten om din vattenkonsumtion


Inledning

Vad tänker du på när du hör ordet “vattenkonsumtion”? Tänker du på vattnet du dricker från kranen? Vattnet du använder till att diska och duscha? Detta är din så kallade direkta vattenkonsumtion, men den absoluta majoriteten av konsumtionen är faktiskt indirekt - vatten som används i produktionen av saker du köper. Tillverkning av jeans och hamburgare, transporter och uppvärmning av byggnader kräver vatten. Mycket vatten kan sparas genom att återvinna t.ex. papper och plast istället för att nytillverka.


För att producera en ny bomulls- T- shirt behövs 2650 liter vatten, motsvarande siffra för stål till en ny bil är 302800 liter. Dessutom går det åt massvis med vatten till att utvinna bensin till bilar: mellan 4-9 liter vatten till 4 liter bensin! Visste du att maten vi äter står för över ⅔ av våran totala vattenkonsumtion? Särskilt köttproduktion kräver mycket vatten - det går åt 15000 kilo vatten till att producera ett kilo nötkött. Korna behöver ju liksom vi dricka och mycket vatten används i framställningen av djurfoder.


Att bli medveten om hur vi använder och återanvänder saker, liksom skära ned på prylkonsumtionen, är viktiga steg mot att minska vattenkonsumtionen. Genom återvinning av en dagstidning kan vi spara så mycket som 13 kilo vatten. Med denna aktivitet vill vi upptäcka olika sätt att minska användningen av vatten.

Typ av aktivitet

Grupp/Empirisk

Tidsram

3 dagar

Lärandemål

  • Att lära sig om att hushålla med vatten

Instruktioner

  1. Sök information på internet om hur du kan spara vatten, både direkt och indirekt. Fylla diskhon eller en bunke med vatten istället för att diska under rinnande kran, duscha i 4 minuter istället för 15, stänga av vattenkranen medan man borstar tänderna, bygga ett system för att samla upp regnvatten för hushållsbruk och att spola mindre i toaletten är exempel på direkt vattensparande. Ännu viktigare är det att reducera det indirekta vattenbruket, exempelvis skära ned på eller utesluta fossila färdmedel och cykla istället, återvinna så mycket som möjligt, sluta köpa plastprodukter, äta veganskt…

  2. Välj tre sätt att spara vatten som ändrar din vattenkonsumtion och praktisera dem i tre dagar.

  3. Efter denna period, titta tillbaka och reflektera över vad du verkligen behöver och vad du kan vara utan. Gör en lista - kanske du gillar kött men kan minska eller utesluta nötkött (eftersom denna köttproduktion är den mest vattenkrävande)? Kanske behöver du åka bil till jobbet men kan samåka? Försök hitta kompromisser att använda i fortsättningen och kom ihåg att det inte handlar om att helt sluta med saker, snarare om att inte överkonsumera!

Reflektion

  • Upptäckte du nya saker genom denna aktivitet?

  • Känner du att du kan vara utan vattnet som du sparade under de tre dagarna?

  • Ser du kopplingen mellan våra dagliga beteenden och vatten som används på andra platser, andra ekosystem?

Inlämning

Skriv en kort sammanfattning om vad som var det enklaste och det svåraste sättet att “vattenbanta” för dig och pubilcera den på Moodle. Instruktioner för att ladda upp saker på Moodle hittar du här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till minst en av deltagarna. Instruktioner om hur man ger feedback hittar du här: Instruktioner för feedback
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)