Mini-ekosystem på flaska


Inledning

Om vi placerar jord och några plantor i ett begränsat utrymme, skapar vi förutsättningar för att bättre förstå de grundläggande processer och samspel som leder till liv i naturen. Fakta om respiration och fotosyntes hos växter som vi känner till sedan tidigare blir plötsligt mer problematiska när vi sätter dem i ett stängt utrymme. Kommer de att överleva? Och i så fall, hur är det möjligt?


Livsprocesserna som utvecklas i flaskan kan skapa diskussioner från förskole- till högskole- eller universitetsnivå. I de yngre åldrarna förundras eleverna kanske främst över det vackra och magiska i “den instängda trädgården”. Högre upp i åldrarna kan det bli diskussioner om de olika kretsloppen som håller systemet vid liv eller om självorganiserande system och systemdynamik. Flaskan ger oss en förenklad överblick över hur ett ekosystem eller hela biosfären fungerar. Den är också en bra modell när vi diskuterar koldioxidsänkor, växthuseffekten och klimatförändringar.

Typ av aktivitet

Grupp- eller individuell aktivitet / Empirisk

Tidsram

2 timmar

Lärandemål

 • Förståelse för de grundläggande delarna av biologiskt liv

 • Empirisk förståelse för hur ekosystem beter sig i ett stängt system

Instruktioner

Material och verktyg:

 • En glasflaska med lock som kan förslutas (1 till 25 liter)

 • Jord

 • Plantor (med små blad, t ex Ficus pumila, Hedera helix, Sedum spp.)

 • Tratt med en vid öppning eller en ihoprullad tidning

 • Stavar eller pinnar långa nog för att nå botten på flaskan

Instruktioner steg-för-steg:

 1. Se till att flaskan är ren.

 2. Häll tillräckligt med jord i flaskan med hjälpa av tratten och en pinne. Var försiktig så att du inte får en massa jord på sidorna av flaskan. Det är ofta bra att använda ny planteringsjord, med högt organiskt innehåll, direkt från en blomsteraffär (men om du ska ha en kaktus i flaskan, väljer du naturligtvis en jordtyp som passar denna växt).

 3. Använd pinnen för att göra ett hål i jorden på den plats där du vill sätta din planta.

 4. Om plantan är för stor för att få ner i flaskan, dela den försiktigt och tryck ihop jorden runt dess rötter.

 5. Håll plantan i dess övre blad och för de ihoppressade rötterna in i flaskan. Ta sikte på det förberedda hålet i jorden och släpp plantan. Använd pinnen för att se till att rötterna har tillräcklig kontakt med jorden runt omkring. Upprepa proceduren om du vill ha fler plantor i flaskan.

 6. Sätt på locket på flaskan när du är nöjd och ställ den på ett ställe med bra ljusförhållanden, men inte i direkt solljus.

 7. Du behöver oftast inte tillsätta något vatten, men om du inte ser någon kondens inuti flaskan vid något tillfälle efter att du har satt på locket, så kan du behöva vattna lite.


Underhåll av systemet - ljus och vatten

Eftersom flaskan är stängd är det väldigt lätt att ta hand om ekosystemet. Det viktigaste är att det får tillräckligt mycket ljus, utan att det överhettas. Detta innebär att du kan behöva skydda det från för mycket strålning sommartid eller ge det extra ljus under de mörka delarna av året. Det är vanligt att ekosystem i flaskor kollapsar under den mörka årstiden.

En annan faktor som kan ställa till det är övervattning. Vi är så vana vid att vattna våra krukväxter en till två gånger i veckan att vi har en tendens att övervattna flaskorna redan från början. Jordens fuktighet är oftast tillräcklig, särskilt som detta vatten frigörs när bakterierna börjar bryta ner det organiska materialet i jorden.

Länkar

Reflektion

 • Tror du att ekosystemet kommer att överleva?

 • Hur länge kan det växa?

 • Vad händer när livsutrymmet i flaskan är fullt?

 • Vad håller systemet i balans?

 • Hur fungerar vattnets och mineralernas kretslopp?

 • Kommer flaskan bli tyngre allt eftersom plantorna växer?

 • Vem eller vad reglerar mängden syre och koldioxid i flaskan?

Inlämning

Ladda upp ett foto av din flaska tillsammans med en skriftlig reflektion på Moodle så att de andra deltagarna kan ge dig feedback. Den skriftliga reflektionen ska vara baserad på frågorna under rubriken “Reflektion”. Du kan hitta instruktioner för hur du laddar upp bilden och lämnar in din skriftliga reflektion på Moodle här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till åtminstone en deltagare som har genomfört den här aktiviteten. Instruktioner för hur du ger feedback kan du hitta här: Instruktioner för feedback

Författare

Creative Commons - ySI4R Content Team (Inspirerat av Wolfgang Brunners arbete)
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)