Hur stort är ditt koldioxidavtryck?


Inledning

“Fjärilseffekten” förklaras förenklat i kaosteori som att väldigt små förändringar (t ex en fjäril som fladdrar med vingarna) kan förändra världen runt omkring på väldigt avgörande och oförutsedda sätt. I exemplet med fjärilen vore resultatet av vingslagen att en orkan på andra sidan planeten ändrar riktning. Idag måste vi handskas med de enorma konsekvenserna av vad vi trodde var oviktiga beslut tagna genom mänsklighetens historia; nämligen besluten om hur planetens resurser skulle användas.


De små förändringar vi gör i våra egna liv och hem hjälper till att skapa en hållbar värld för oss alla att leva i. Beslutet att använda vår smartphone ett år till och inte anta erbjudandet om en “gratis uppgradering” just nu kan ha en enorm effekt på de hundratals gruvarbetare med familjer i centralafrika som utvinner de sällsynta mineralerna som används i våra telefoner. Beslutet att cykla till jobbet en eller två dagar i veckan istället för att köra bil kan ta bort tillräckligt mycket koldioxid från miljön för att hindra det sista istäcket från att smälta.

Typ av aktivitet

Grupp- eller individuell aktivitet / Empirisk

Tidsram

3 dagar

Lärandemål

 • Att lära dig hur du räknar ut och minskar ditt koldioxidavtryck

 • Att förstå effekterna som individuella handlingar, livsstilar och konsumtionsval har på världen

 • Att förstå koncepten ekologisk skuld och naturkapital samt att vår art använder mer resurser än den här planeten kan tillhandahålla på ett hållbart sätt

Instruktioner

Instruktioner steg-för-steg:

 1. Besök en webbsida där du kan räkna ut ditt koldioxidavtryck. Det finns många sådana webbsidor, däribland Världsnaturfondens.

 2. Tänk på saker/handlingar i ditt liv som du tycker är nödvändiga för din överlevnad och sedan de saker som du kan leva utan. Anteckna dessa i två kolumner så att du kan jämföra “Begär vs. Behov”.

 3. Välj flera saker från din “Begär”-lista (till exempel din bil, vatten på flaska etc.) som förbättrar ditt liv, men som du skulle kunna göra dig av med utan större svårigheter.

 4. Gör ett experiment där du lever utan de här sakerna i 3 dagar. Försök samtidigt att införa några av de miljövänliga vanor som nämns i koldioxidavtrycks- uträknaren. Det kan till exempel vara att ta kortare duschar, köpa färre kläder, reparera dina elektriska prylar när de går sönder istället för att köpa nya, eller att ta bussen.

 5. Gör testet igen efter 3 dagar och se hur ditt koldioxidavtryck ser ut nu jämfört med ditt förra resultat.

Resurser

Reflektion

 • Vad har den här övningen lärt dig om samspelet mellan alla arter och hur våra dagliga aktiviteter påverkar andra människor och Jorden?

 • Hur påverkas du av andra människors handlingar och beslut världen över?

 • Hur känns det att ge upp några saker eller aktiviteter som inte är livsnödvändiga för dig?

Inlämning

Lämna in en kort sammanfattning (upp till 200 ord) på Moodle om dina upplevelser och nämn några av de saker som du har valt att ge upp (av de saker som står i “Begär”-kolumnen). Skriv ner dina resultat från båda koldioxidavtrycks- testen i sammanfattningen så att andra deltagare kan jämföra dem med sina egna. Instruktioner för hur du lämnar in saker i Moodle kan du hitta här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till åtminstone en deltagare som har genomfört den här aktiviteten. Instruktioner för hur du ger feedback kan du hitta här: Instruktioner för feedback
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)