Ett annat val


Introduktion

Sociokrati är en beslutsprocess som ger alla medlemmar inflytande. Information strömmar inte bara från toppen och nedåt utan även från botten och uppåt. Eftersom alla individer är en del av hela systemet, (i organisationer, grupper, samhällen…) tar sociokrati hänsyn till allas åsikter. Konsensus krävs för att ett beslut ska kunna fattas. Det behöver inte innebära att alla är helt nöjda, men beslutet duger för tillfället, ingen har starka invändningar emot det. Alla kan leva med beslutet och folk vet att inom några få veckor/månader kan frågan lyftas igen, ifall det är nödvändigt.“Säkert nog att pröva, tillräckligt bra tills vidare”.


Det som skiljer sociokrati från majoritetsbeslut är att den praktiserar jämnlikhet och frihet. Att alla involverade inkluderas och samarbetar är viktigt. Jämfört med majoritetsbeslut diskuterar deltagarna i regel frågorna mycket mer och ingen blir riktigt missnöjd med resultatet. En majoritets- omröstning kan resultera i att 60% röstar ja. Förslaget kommer att genomföras, trots att 40% är missnöjda.


I denna aktivitet ska deltagarna bekanta sig med den sociokratiska modellen genom att använda den i en valprocess.

Typ av aktivitet

Grupp/Empirisk

Tidsram

Ungefär 40 minuter beroende på antal deltagare.     

Lärandelmål

 • Att delta i en tydlig och valprocess där alla har stort inflytande

 • Att lära sig handleda en valprocess med sociokratiska principer

Instruktioner

Material och verktyg

 • Minst en papperslapp/person

 • Pennor

Steg- för- steg instruktioner:

 1. Utse en facilitator. Hur detta görs spelar ingen roll men personen behöver förstå proceduren tillräckligt väl för att kunna leda den.

 2. Valet går ut på att välja någon till ett uppdrag. Klargör vilken roll som personen kommer att ha - uppgifter, nödvändiga eller önskvärda färdighter, uppdragets tidslängd, på vilket sätt och hur ofta kommer personens jobb att utvärderas..?

 3. Dela ut pennor och papper.

 4. Alla skriver sitt namn överst på lappen och sedan namnet på personen de föreslår. Man kan endast föreslå personer som är närvarande, inklusive sig själv.

 5. Nominations- runda Facilitatorn samlar in pappren och ber varje deltagare att berätta för gruppen varför de skrev som de gjorde. (Nomineringarna skrivs på papper för att ingen ska kunna ändra sig under rundan). Motiveringarna bör vara relevanta för de färdigheter som uppdraget kräver. Ordföranden skriver ned hur många nomineringar alla fått och lägger märke till motviveringarna (det kan vara bra att anteckna även dem).

 6. Klargörande runda Nu finns det chans att ställa frågor till de nominerade och de kan säga hur de känner kring att ha blivit föreslagna. Är de villiga och har möjlghet att ställa upp?

 7. Ändra- runda Facilitatorn presenterar hur många nominering olika personer fått och påblrjar en runda där alla får säga ifall de vill ändra sitt förslag på grund av vad som sagts i gruppen. (Facilitatorn ändrar i sådana fall röst- statistiken).

 8. Facilitatorn föreslår en person, grundat på gruppens åsikter och argument (det behöver inte nödvändigtvis vara den som fått flest nomineringar).

 9. Tre sätt att rösta presenteras:

  1. Samtycke - (“Jag håller med, fullt medgivande”).

  2. Samtycke med anmärkning (“Jag har några anmärkningar men de hindrar inte beslutet).

  3. Invändning (“Jag kan ej tillåta detta, eftersom…”) Genom att rösta emot förslaget kan en hjälpa gruppen om en känner sig allvarligt orolig, om beslutet kan vara skadligt för gruppen). En stoppar ej beslutet bara för att en inte tycker om personen utan för att en har ett argument, vilket delges de övriga, för varför denne ej är lämplig.

 10. Facilitatorn påminner om att beslutet ska vara “tillräckligt bra just nu, bra nog att försöka”, det kan alltid ändras och den valdes arbete kommer att följas genom utvärdering.

 11. Samtyckes- runda Låt alla en i sänder meddela hur de röstar, den föreslagna personen är den sista som talar. Om någon har invändningar så väljs ej personen. Ifall förslaget går igenom men det fanns  anmärkningar så är det nu tillfälle att lyssna till dem. Om förslaget icke går igenom, lyssna till argumenten från de som invände och även till eventuella anmärkningarna från de som gav sitt medgivande. Facilitatorn föreslår en ny person eller ber någon annan att göra det. Upprepa proceduren ovan tills en person har utsetts.

 12. Fira!

Länkar

Reflektion

 • Vad ser du för skillnad mellan detta sätt att utse någon för ett uppdrag och det sätt som du är van vid?

 • Vad kan vara fördelarna med att använda sig av denna modell?

 • Hur tror du att den valde personen känner sig?

Inlämning

Ladda upp ett foto, uttryck kortfattat vad den valda personens uppdrag går ut på och sammanfatta valprocessen. Notera vad som gick bra och vad som skulle kunna göras bättre. Skriv en personlig reflektion över fördelar och nackdelar med den sociokratiska metoden och över vad deltagarna sade när de reflekterade. Instruktioner om hur man laddar upp foton och om hur man skriver sammanfattningar i Moodle finns här:  Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge respons till minst en av deltagarna. Instruktioner om hur man ger respons hittar du här: Instruktioner för feedback
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)