Girl Power!


flickr photo shared by lolololori under a Creative Commons ( BY-SA ) license

Inledning

Ungdomar går i spetsen för omställningen till ett hållbart samhälle. Det behöver ske med både kvinnor och män - jämnställdhet och hållbarhet går hand i hand. Därför bör man satsa särskilt på flickor i utbildning av unga ledare, eftersom gamla normer lär flickor att vara passiva. På olika sätt främjar lärare och andra ledare ofta omedvetet till könsroller (beröm och respons, ej könsneutrala uttalanden, uppmuntran till att eftersträva ett feminint ideal, för att inte nämna könsroller i böcker). Varje gång vi säger “pojkar ska vara pojkar”, bidrar vi till “o-jämnställdhet”. Likaså var gång vi kallar en flicka för “pojkflicka”.


Denna aktivitet vill ge ungdomsledare verktyg för att skapa mer jämnställdhet och utbilda unga kvinnliga ledare.

Typ av aktivitet

Grupp/ Empirisk

Tidsram

2 Timmar - Flera månader

Lärandemål

  • Att bekanta sig med och börja använda sig av verktyg för att utveckla färdigheter inom ledarskap hos flickor

  • Att göra ungdomar uppmärksamma på utmaningar och lösningar kring temat jämnställdhet

Instruktioner

Material och verktyg

En “talarpinne”, papper till presentationer, markeringspennor.

En dator eller projektor för att visa introduktions- filmen.

Steg- för - steg instruktioner

  1. Dela upp ungdomarna i grupper om max 7 personer, tjejer och killar ska vara jämnt fördelade.

  2. Inled med att visa en film om jämnställdhet (ni kan använda material under rubriken “Länkar” nedan.)

  3. Ge deltagarna 15 - 20 minuter till att inom grupperna reflektera och diskutera kring filmen. Be dem diskutera hur jämnställt vårat samhälle är idag? Använd frågorna under rubriken “Reflektion” nedan.

  4. Gör en runda där varje deltagare får dela sina åsikter och tankar. För att främja jämnställdhet i interaktionen mellan lärare och elev kan du använda en talarpinne. Varje talare säger sitt innan de skickar pinnen vidare. Om du väljer att inte använda en pinne, vänta 3-5 sekunder innan du ger någon ordet (pojkar brukar räcka upp händerna snabbare,  medan flickor ofta väntar tills de har funnit en bra formulering). Låt alla kön tala lika mycket (enligt undersökningar ger lärare omdevetet pojkar ordet oftare än flickor). Ett bra sätt att bli medveten om ditt eget agerande är att filma din lektion. Tänk på hur du interagerar med ungdomarna - undvik att vara för “grabbig” mot killarna och för förskitig mot tjejerna. Studier visar att lärare ger pojkar mer beröm än tjejer - ge lika mycket feedback till alla kön! Använd ett könsneutralt språk!

  5. Efter att alla har talat, återgå till grupparbete. Be deltagarna att ge exempel på inspirerande kvinnor genom tiderna som utmanat normer (det kan också vara nu levande personer). Till denna uppgift kan gruppen använda internet. Efter 20 minuter ska varje grupp berätta om 2-3 kvinnor som brutit traditionella kvinnoroller - t.ex. Vetenskaps”män”, aktivister, författare osv. Allt från Marie Curie till Jeanne d´Arc (men uteslut kvinnor i underhållningsbranschen). Varje grupp får 10 minuter var till sin presentation. Här kan man använda presentationsblad, ett papper med bilder, ord, figurer, tidningsurklipp osv.


Ifall du gör detta i ett klassrum, skapa en “Girl Power- hörna”, där kvinnliga förebilder presenteras på planscher. På detta vis blir flickor varje dag påminda om sin potential. Kvinnor är inte lika mycket presenterade som män inom vetenskapen och detta kan ofta spåras till hur barns attityder formas i barndomen. Tjejer behöver förebilder för att kunna föreställa sig själva i samma roller!


En annan bra aktivitet är att bjuda in kvinnliga vetenskaps”män”, politiker, ingenjörer osv. för att berätta om sin historia eller hålla  en workshop med kvinnliga studenter. På detta sätt blir tjejer inspirerade! Du kan även organisera en dags studiebesök (eller varför inte en hel sommars utbyte?!) till STEM företag, ( Science, Technology, Engineering and Math education) så att tjejer får en tidig inblick i branschen.

Länkar

Reflektion

  • Reflektion över filmerna: Vilka är könsrollerna för barn? När formas en in i könsroller? Vad är skillnaden mellan genus och kön?

  • Varför ska vi sträva efter jämnställdhet - vilken är dess koppling till fattigdom, arbetsplatsen, osv.?

  • Hur drar män nytta av jämnställdhet?

Inlämning

Sammanfatta dina reflektioner på Moodle. Instruktioner om hur du sammanfattar reflektioner på Moodle finner du här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till minst en deltagare. Instruktioner om att ge feedback hittar du här: Instruktioner för feedback
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)