Påverka (lokala) myndigheter


flickr photo shared by chrisjohnbeckett under a Creative Commons ( BY-NC-ND ) license

Introduktion

Du är ung och brinner för förändring och en bättre värld… Men känner att du talar för döva öron när du försöker påverka stora institutioner eller myndigheter. Hur ska du då kunna driva den välbehövliga förändringen? Ofta handlar det om vilka verktyg vi använder. Skriftliga framställningar och projketförslag är ännu det dominerande sättet att interagera med myndigheter. Det finns ett växande behov av att “tänka utanför lådan”, att upptäcka nya, kreativa sätt att kommunicera med politiker och andra berörda.


Folk i Sydafrika har till exempel använt “toyi toyi”- dans som en politisk protest - stampat fötterna och mässat (politiska) slogans för att uttrycka sitt missnöje med regeringen och bringa förändring. Protester behöver inte förmedla ångest och ilska, de kan faktiskt vara roliga, tokiga. CIRCA (Clown protesters”) är exempel på en grupp som använder humor när de demonstrerar. Från “Ockupera Wall Street” och “Arabiska våren” har vi lärt oss vikten av ett alternativt sätt att organisera medborgare och modern aktivism - online via sociala medier såsom Facebook, Twitter, MoveOn.org etc. Andra mer kontroversiella metoder kan vara allt från civilt motstånd till nudism som en form av protest, använd av bl.a. protestgruppen FEMEN. De iscensatte protester mot sexism, sex- turism och internationella giftermåls- byråer etc. Ett ej lika utbrett, men desto mer kontroversielt verktyg som har använts är sex- strejk. Kvinnor från staden Barbacoas i Colombia gick sex- strejkade (“the crossed legs movement”) som ett sätt att trycka på för att männen skulle stötta dem i deras lobbying för att myndigheterna skulle konstruera säkra vägar till staden. Staden var belägen långt ute på landet och vägarna var i dåligt skick. De styrande hörsammade till slut deras önskan och började återuppbygga vägarna.


Denna aktivitet syftar till att upptäcka alternativa metoder att interagera med lokala myndigheter och stimulera ungdomars deltagande i lokalsamhället.

Typ av aktivitet

Grupp/Experimentell

Tidsram

Hela livet leende

Lärandemål

 • Att inspirera ungdomar till att bli politiskt aktiva och aktiva medborgare

 • Att experimentera med alternativa former av aktivt medborgarskap och bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället

Instruktioner

Steg-för-steg instruktioner:

 1. Hitta likasinnade att kämpa med för ett gemensamt mål. Kom överens om något som ni vill påverka, någonting som påverar samhället negativt som berör er starkt. Skapa en vision från eran gemensamma dröm kring denna fråga, definiera erat mål, hur skall ni gå tillväga, hur ska ni fira…? Reflektera över frågor såsom:

  1. Varför är läget som det är med det som ni är missnöjda med?

  2. Hur kan det förändras så snabbt, billigt, smidigt och bra som möjligt?

 2. Sök information kring frågan. Undersök online eller via kontakt med lokala myndigheter, vilka politiska avdelningar, tjänstemän eller kontor som har ansvar för beslutande kring frågan. Vilka möjligheter och strategier för att påverka finns det? Ta direktkontakt med besultsfattare, försök uppmärksamma frågan i media, eller massmobilisera medborgare för att visa hur stort stöd som finns. Undersök kreativa sätt att nå ut med ditt budskap - politiker har ofta en tendens att tänka konservativt och andra former att kommunicera än “vanliga” dialoger kan med fördel användas:

  1. Protest Art (Project Orange, Guerilla Girls etc) - Protest konst

  2. Civil Resistance - Civilt motstånd

  3. Smart mob - “Snabb folkmassa”

  4. Internet activism (hashtag activism) - Internet(/hashtag)- aktivism

  5. Dance protest - Dans- protest

  6. Political theatre Politisk teater

  7. Sit-in - Sittstrejk

  8. Volontärarbete som ett sätt att höja rösterna hos “vanliga” medborgare i institutioner och politiska organ, etc.

 3. Om du inte lyckas få stöd från den lokala befolkningen, försök att sprida budskapet genom att organisera kampanjer, t.ex. spring- lopp, eller använd konst för att uppmärksamma frågan, skriv i lokaltidnigen etc. Att skapa öppna platser där folk kan diskutera sociala frågor kan också få folk att börja tänka mer kritiskt. Det kan vara en enkel och improviserad plats, såsom en park.

 4. När det kommer till direktkontakt med politiker och andra berörda, förbered ett förslag för hur förändringen skall genomföras. Passar förslaget de flesta människor, skulle de flesta stötta ditt perspektiv? Motivera varför förslaget bör genomföras.


 • Kom överens om ett problem som gruppen känner är viktigt att lösa.

 • Föreslå en rimlig förändring i det nuvarande systemet.

 • Välj en lämplig strategi och designa en kampanj för att nå dit ni vill.

 • Testa strategin genom att genomföra en aktion/ett event/möte/publicera något.

Reflektion

 • Vilka utmaningar ställdes ni inför när ni ville ha kontakt med lokala politiker?

 • Vilka frågor rörande ungdomar tycker ni att politikerna bör ha i fokus?

 • Vilka metoder använde ni för att interagera med myndigheterna?

 • Vad skulle du rekommendera de lokala politikerna att göra för att engagera ungdomar politiskt?

Inlämning

Samla in svar på frågorna under “Reflektion” och ladda upp dem på Moodle. Instruktioner för att ladda upp foton och sammanfatta saker på Moodle hittar du här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till minst en deltagare. Instruktioner för att ge feedback finner du här: Instruktioner för feedback
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)