Omfamna dina skuggor


flickr photo shared by Michelle Brea under a Creative Commons ( BY-NC-ND ) license

Inledning

3-2-1 processen har utvecklats av Ken Wilber och hans medarbetare på Integral Institute som ett enkelt och effektivt verktyg för att arbeta med "skuggor". Processen hjälper till att avslöja vår skugga (undermedvetna tankar och känslor), så att vi blir medvetna om och kan arbeta med den. Det tar extra energi att hålla delar av oss gömda på det här sättet. Den energi som krävs för att undertrycka eller förneka, kan omdirigeras till andra, mer givande områden. När vi skiner ljus på vår skugga för vi fram förnekade aspekter av oss själva. Vi frigör energi som använts för att dölja dem, vilken sedan kan användas till andra mer närande syften.


Denna övning innebär att deltagare dokumenterar sig själva i en journal, för att undersöka hur deras skugga tar sig uttryck i deras dagliga liv.


* Observera att denna verksamhet kan riva upp starka känslor. Garantera en säker omgivning, och be deltagarna att inte välja ett problem som framkallar för starka reaktioner som första exempel, när de börjar arbeta med sin skugga.

Typ av Aktivitet

Individuell / grupp, Upplevelsebaserad.

[Deltagarna kan välja att arbeta individuellt eller med en partner för varje steg, om de vill dela med sig].

Tidsram

90 minuter

Lärandemål

 • Att erkänna våra reaktiva mönster och att de delar av oss själva vi förnekar, visar sig i andra människor

 • Att få kännedom om hur vi förhåller oss till andra och att träna konfliktlösningsmetoder

 • Att fördjupa en förståelse för att vi i grunden är sammankopplade

Instruktioner

Material och verktyg:

 • Bok, pennor

Instruktioner steg-för-steg:

 1. Be deltagarna tänka på ett exempel på en situation eller person som har orsakat en känslomässig reaktion (inte för stark) i dem (positiv eller negativ) under den senaste månaden [Ge deltagarna 3 minuter att besluta sig för situationen/personen. Deltagarna gör detta steg individuellt].

 2. Be deltagarna att skriva ner detta exempel utan att tänka för mycket, bara låta det flöda utan reflektioner. [10 minuter]

 3. Be dem att dela sina erfarenheter under 5 minuter vardera i par.

 4. Be deltagarna att återvända till sin  dokumentation/journal och reflektera över följande frågor som om de vore i en dialog med personen / situationen.

  1. Varför gör du det här?

  2. Vad vill du?

  3. Vad är det du försöker visa mig?

  4. Vad har du att lära mig?

 5. Be sedan deltagarna att föreställa sig personens svar och skriv ner. [Ge deltagarna 15 minuter för dokumentation]

 6. Be deltagarna att föreställa sig själva som denna person, ta på sig de egenskaper som antingen irriterar eller fascinerar dem. Förkroppsliga de beskrivna egenskaperna och svara som personen i sin journal. [10 minuter].

 7. Vid slutet av dokumentationen, be deltagarna att återvända till sina ursprungliga par och reflektera över om de märker dessa undantryckta egenskaper i sig själva eller om de fått några andra insikter. [5minuter per person].

 8. Samla slutligen hela gruppen under 20 minuter och dela med er, använd reflektionsfrågor.

Resurser

Två minuters introduktionsvideo till övningen (engelska)

Reflektion

 • Hände något under övningen som gav dig en ny insikt om dig själv?

 • Känner du att du bearbetat några starka känslor som tär dig?

 • Har du märkt någon förändring i dina känslor gentemot dig själv och den föreställda personen/situationen?

Inlämning

Ladda upp 5 bilder av gruppen som arbetar tillsammans. Ladda upp en kort diskussion om hur processen gick. Du kan hitta instruktioner för hur du laddar upp foton och lämnar in saker på Moodle här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till åtminstone en deltagare som har gjort denna verksamhet. Instruktioner för hur du ger feedback kan du hitta här: Instruktioner för feedback

Relaterade ämnen

 • Konfliktlösning

 • Own side / Other Side

 • Självreflektion

Författare

Creative Commons  YSI4R innehållsteam. Inspirerad av Ken Wilbers 3-2-1 process.

(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)