Vandringen


flickr photo shared by lorenkerns under a Creative Commons ( BY ) license

Inledning

Naturen är både en bra lärare och det perfekta klassrummet. Genom att studera naturliga mönster, förstår vi hur världen fungerar och hur tätt sammanflätade olika faktorer är. Var kan vi bäst lära oss om återvinning och återbruk om inte i naturen? Där går ingenting till spillo; varje del av en levande varelse förtärs och bryts ner och så börjar en ny cykel, där den döda materien blir källa till liv.


Naturen befriar även våra sinnen från sociala begränsningar och stadens distraheringar. Den här aktiviteten ger inte bara möjlighet till att utforska och bli ett med naturen, utan också till att förbättra vår sociala kompetens och vår förståelse för oss själva.

Typ av aktivitet

Gruppaktivitet / Empirisk

Tidsram

2-6 dagars vandring beroende på gruppens val av rutt.

2-4 dagar av förberedelser beroende på rutt.

Lärandemål

 • Att förstå och uppskatta andra människor och social mångfald samt att vara socialt engagerad

 • Att lära om ekosystemen och naturliga mönster

 • Att utveckla ledaregenskaper och personlig uthållighet

Instruktioner

Material och verktyg:

 • Detaljerad information om den valda platsen: kartor, vandringsleder, eventuellt GPS etc. Information om väderförhållanden i området samt om individerna i gruppen (hälsoproblem t ex).

Instruktioner steg-för-steg:

 1. Vandringen kan göras i närområdet eller den kan vara en resa till en annan plats. All planering och alla diskussioner är inkluderade i uppgiften och är en del av den sociala utmaningen. Se till att vandringen är rimlig att genomföra inom tidsramen för aktiviteten samt krävande nog för att deltagarna ska kunna uppnå lärandemålen.

 2. Samla gruppen för att planera vandringen. Förbered alternativ för var vandringen kan göras. Se till att alternativen är inom vad som är lämpligen genomförbart med deltagarna, men att de ändå är tillräckligt långa och utmanande.

 3. Bestäm vandringens rutt, längd och andra krav tillsammans med gruppen.  

 4. Förbered olika roller som deltagarna kan ha under vandringen: ruttplanerare, inköpare av mat, kockar, apotekare, någon som anordnar sportaktiviteter, lekledare, någon som ser till att gruppen håller tiden, diskussions- facilitator, fotograf, bloggare etc. Tips: Kolla med gruppen om det är någon som har särskilda kunskaper, som t ex att göra videos eller spela musik. Låt kreativiteten flöda! Se även till att skapa en roll som främjar lärande genom naturstudier.

 5. Fördela rollerna och skapa ett rullande schema för dem, eftersom rollerna kommer att skifta under vandringens gång. Det kan ta allt ifrån ett par timmar till några dagar för gruppen att organisera vandringen i enlighet med deras roller (rutten, mat, aktiviteter osv). Möjliggör den här processen och håll ett öga på den så att planen för vandringen förblir säker och lustfylld.

 6. Fundera på vilka aktiviteter från andra moduler i den här kursen som kan inkluderas i vandringen. Kolla gruppens planering och förberedelser.

 7. Gå ut på vandring! Kom ihåg att fungera som en facilitator, men låt dynamiken i gruppen utvecklas av sig själv.

 8. Observera och dokumentera vad som händer under vandringens gång. Var uppmärksam på hur rollerna cirkulerar.

Reflektion

 • Vad lärde du dig?

 • Vad var den största utmaningen för dig?

 • Vilka ekosystemtjänster lade du märke till?

 • Vilka sociala aktiviteter var viktiga för dig?

Inlämning

Ladda upp en bild på vandringen och lämna in en kort summering av resan på Moodle. Du får gärna nämna utmaningar som du stötte på och vad som gjorde störst intryck på gruppen. Du kan hitta instruktioner för hur du laddar upp bilder och lämnar in andra saker på Moodle här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till åtminstone en deltagare som har genomfört den här aktiviteten. Instruktioner för hur du ger feedback kan du hitta här: Instruktioner för feedback

Relaterade ämnen

 • Gaia-promenad

 • NVC (konflikthantering)

 • Djupekologi

 • Välj aktiviteter från andra moduler som ni kan göra under vandringen, t ex på kvällarna eller när ni tar paus.
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)