Skapa tillsammans


flickr photo shared by B Darling under a Creative Commons ( BY-NC-SA ) license

Inledning

En av världens mest omfattande invandringar i modern tid sker just nu i Europa. () Många positiva, inspirerande möten har uppstått mellan nya kulturer och ledstjärnan har ofta varit respekt och solidaritet oavsett religion och etnicitet, varmt välkomnande av kulturell mångfald. Samtidigt blir islamofobi vanligare, antisemitism och främlingsfientlighet sprider sig över Europa, extremhöger- rörelser växer, och vi kan se en tydlig snöbollseffekt av våldsamma attacker mot både enskilda flyktingar och hela läger. De ökade spänningarna mellan olika kulturer är alarmerande.


Det är uppenbart att fortfarande mycket integrationsarbete behöver göras.hur kan vi förena folk? Konst är ett utmärkt sätt att dela drömmar och visioner utan ord. Att utöva kultur tillsammans (s.k. Community Art) är ett kraftfullt verktug för att skapa kontakt mellan männsikor. Det skapar acceptans och samhörighet, som man sedan bär med sig i livets alla områden. Engagemang i en gemensamma kreativa processer underlättar en social omställning.

Typ av aktivitet

Grupp/ Empirisk

Tidsram

Förberedelser: några få timmar, det beror på hur du väljer att göra.

Aktiviteten: 2-3+ timmar

Lärandemål

 • Att öka acceptansen för kulturell mångfald

 • Att använda det gemensamma skapandets kraft för att skapa en känsla av amhörighet mellan folk som det råder spänningar mellan.

Instruktioner

 1. Ta med en grupp ungdomar till ett flyktingläger (om det ej finns något i närheten - besök istället ett romskt ungdomscenter eller någon annan organisation som arbetar med folk från andra kulturer).

  1. Ta kontakt innan med någon ansvarig på lägret/organisationen för att stämma av inför besöket.

  2. Organisera transporten till platsen men erbjud gärna ungdomarna att hjälpa till med planeringen, så att de känner sig mer delaktiga.

  3. Andra möjligheter är att bjuda in flyktingar,invandrare eller organisationsmedlemmar till klassens/gruppens lokal, eller att välja en allmän mötesplats såsom en park eller ett torg.

 2. Integrera flyktingarna i gruppen, ha en lek redo för att “bryta isen”. Det är viktigt att alla känner sig trygga och entusiastiska.

 3. Förbered arbetsytan - en vägg, canvas, ett stort papper etc.

 4. Inled med att berätta en historia, som handlar om att gruppen rövats bort av aliens och lämnats på en öde öken-ö. Nu skall gruppen designa ett ideal- land/värld tillsammans.

 5. Förklara att det ej finns några förutbestämda regler eller lagar, på denna plats finns inga gränser, ingen stat! Deltagarna kan designa precis hur de vill så länge de är överens. Alla ska vara nöjda med resultatet.

 6. Börja!

 7. När konstverket är färdigt, diskutera frågorna under rubriken “Reflektion” nedan.

 8. Kom ihåg att fotografera mycket (med tillåtelse från dem som hamnar på bild).

Länkar

Reflektion

 • Ändrades något i relationen till männsikorna omkring dig under den kreativa processen?

 • Нar du lärt dig något nytt om kulturerna du mött idag?

 • Hur kändes det att skapa tillsammans, infann sig en känsla av grupparbete?

 • Var det svårt att tillgodose allas kulturella behov i skapandet av landet/världen?

Inlämning

Ladda upp en bild på konstverket och sammanfatta dina antecknade reflektioner på Moodle. Instruktioner för att ladda upp bilder och sammafatta saker på Moodle hittar du här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till minst en av deltagarna. Instruktioner om hur man ger feedback hittar du här: Instruktioner för feedback
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)