UppdragetInledning

Uppdraget” är en aktivitet som stärker gruppkänslan genom att deltagarna får i uppdrag att designa ett rymdskepp som ska kunna resa i 6 000 år. Övningen sätter igång en rolig och spännande kreativ process och deltagarna lär sig hur hållbara system byggs. Övningen tar upp frågor som rör ekologisk och social hållbarhet och utmanar deltagarna att tänka långsiktigt på mänsklighetens överlevnad och basbehov.

Typ av aktivitet

Gruppövning. Experiment.

Tidsram

1,5 - 2,5 timmar.

Lärandemål

 • Få en förståelse för byggstenarna som behövs för människans överlevnad och de komplexa system som är förutsättningar för livet, både på rymdskeppet och på vår planet

 • Arbeta tillsammans som en grupp för att lösa uppdraget och dess utmaningar (utveckla förmåga att arbeta i grupp)

 • Finna kreativa lösningar för en långsiktig och ett hållbar mänsklighet

Instruktioner

Material och verktyg:

 • Stora pappersark för att riva rymdskeppet

 • Märkpennor, pennor i olika färger, kritor olika frärger.

Instruktioner steg-för-steg:

 1. Dela upp deltagarna i grupper om 5-7 personer

 2. Ge deltagarna följande instruktion: “Ni har blivit utsedda av Planetens Råd att planera och delta i det störsa äventyret i mänsklighetens historia. Ni ska utrusta ett gigantiskt rymdskepp som ska resa på ett sätt som aldrig tidigare skett”. Villkoren är följande:

  1. Resan varar i 6000 år.

  2. Ni behöver inte tänka på rymdskeppets bränsleförsörjning eller de yttre delarna av skeppet.

  3. Ni har tillgång till solenergi under hela resan.

  4. Endast 100 personer är tillåtna att vistas på skeppet samtidigt. Vad ska ni ta med er?

 3. Be varje person att spåna individuellt i 10 minuter genom att skriva en lista på allt som de skulle ta med sig.

 4. Avsett därefter 20 minuter till diskution inom grupperna. Det är viktigt att inte säga att något är fel. Deltagarna ska ges utrymme att på ett kreativt sätt dela sina ideér och varför de vill ta med sig just de sakerna som de listat. Lyssna några minuter i varje grupp och kommentera om det är nödvändigt för att hjälpa dem börja tänka gemensamt.

 5. Nästa steg är att ge varje grupp ett stort papper och låta dem välja pennor, kritor och märkpennor. Be dem börja skapa den inre designen av rymdskeppet tillsammans. De måste hitta ett sätt att arbeta gemensamt, lyssna till varandra, och gemensamt fatta beslut om vad de ska ta med och hur skeppets inre ska se ut. De behöver minst 45 minuter för denna del och det inkluderar att rita skeppet.

 6. Delta i de olika grupperna genom att ställa stödjande och kritiska frågor för att stimulera en process av kreativt tänkande. Undvik att ge lösningar eller detaljerade svar. Förbered dig på att deltagare kommer gå igenom olika stadier i den tänkande processen (se stöddokumentet nedan). Ge utrymme till alla dessa stadier.

 7. Be grupperna att presentera sin design, ungefär 10 minuter per grupp. Varje grupp kan presentera på olika sätt - det kan exempelvis vara genom en affisch, en powerpoint eller på andra sätt.

Resurser

Tankeprocessens stadier i “Uppdraget”

Reflektion

 • Vilka är de grundläggande lärdomar som det här experimentet givit dig och de andra deltagarna?

 • Hur var det att arbeta tillsammans i grupp för att skapa rymdskeppets design? Enkelt? Roligt? Svårt?

 • Vad har du lärt dig?

 • Vad har ditt team lärt sig om att jobba tillsammans med hållbar design, system och komplexitet?

Inlämning

Skicka en skriftlig reflektion och ladda upp ett foto med er bästa design så att era vänner kan ge er återkoppling. Instruktioner för att ladda upp foton och den skriftliga reflektionen i Moodle kan du hitta här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge “feedback”, återkoppling, till minst en annan deltagare som gjort den här aktiviteten. Hur det går till kan ni hitta här: Instruktioner för feedback

Författare

Creative Commons - ySI4R Content Team (courtesy of Wolfgang Brunner)
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)