Ženska moč!


flickr photo shared by lolololori under a Creative Commons ( BY-SA ) license

Uvod

V prvih vrstah trajnostne revolucije v družbi so mladi, ki pa jih morajo zastopati tako moški kot tudi ženske. Enakost spolov in trajnostni razvoj gresta z roko v roki. V tem smislu je razvijanje vodstvenih spretnosti med mladimi še posebej pomembno za dekleta, saj skozi tradicionalno formalno šolanje prav one postanejo bolj pasivne. Učitelji v formalnem in neformalnem izobraževanju uporabljajo različne metode učenja, s katerimi pogosto nevede spodbujajo neenakost spolov. Vedno, ko rečemo, fantje so fantje, še naprej podpiramo neenakost spolov. Vsakič, ko deklici rečemo, da je kot fant, prav tako še naprej širimo neenakost spolov.


V tej aktivnosti spodbujamo učitelje in mladinske delavce, da pri svojem delu uporabijo nekatera orodja, ki so uporabna pri spodbujanju enakosti spolov in vodstvenih sposobnosti deklet tako v formalnem kot tudi neformalnem izobraževanju.

Tip aktivnosti

Izkustvena / Skupinska

Trajanje

2 uri - več mesecev!

Učni izidi

 • Spoznavanje in uporaba izobraževalnih orodij, ki spodbujajo enakost spolov in razvoj vodstvenih sposobnosti pri dekletih

 • Ozavestiti mlade o temah in rešitvah glede spolne enakopravnosti

Navodila

Potrebni materiali in orodja:

 • Predmet pozornosti, papir za prezentacije, flomastri

 • Računalnik ali projektor za prikaz uvodnega videa

Navodila za izvedbo:

 1. Skupino razdelite v manjše skupine z največ 6 - 7 ljudi; poskrbite za približno enak delež deklet in fantov v skupini. Opomba: majhne sodelovalne diskusijske skupine spodbujajo sodelovanje tako deklet kot fantov.

 2. Izvajanje aktivnosti pričnite s tem, da pokažete video na temo enakosti spolov (uporabite lahko katerega od posnetkov, ki so navedeni v Virih spodaj).

 3. Skupini dajte 15 - 20 minut, da razmislijo in diskutirajo o tem, kaj so videli na posnetku. Razmislijo naj o enakosti spolov v današnjem času. Uporabite vprašanja, ki se nahajajo spodaj v delu Refleksija.

 4. Začnite z razpravo, v kateri naj vsak udeleženec podeli svoje mnenje. Za promoviranje enakosti spolov v interakciji med učitelji in učenci lahko uporabite predmet pozornosti - vsak posameznik/-ca podeli svoje mnenje in poda predmet pozornosti naslednjemu/-ji. Če se ne odločite za uporabo predmeta pozornosti, pustite da preteče dovolj časa (3 - 5 sekund) preden pokličete koga po imenu - fantje ponavadi hitreje dvignejo roko, medtem ko dekleta pogosteje počakajo, dokler nimajo jasno oblikovanega odgovora. Dekleta pokličite enako pogosto kot fante (glede na ugotovitve iz raziskav tako učitelji kot učiteljice nenamerno in nevede pogosteje pokličejo fante kot dekleta). Dober način za samopreverjanje je ta, da posnamete svojo učno uro ali delavnico. Dodatno lahko razmislite o načinih, kako komunicirate z dekleti in kako s fanti - izogibajte se grobosti, možatosti pri interakciji s fanti in nežnosti pri komunikaciji z dekleti. Raziskave kažejo, da fantje ponavadi prejmejo več pohval s strani učiteljev. Poskrbite, da podate približno enako povratnih informacij tako fantom kot dekletom! Poskrbite tudi, da boste uporabljali spolno nevtralen jezik v kontekstu razreda ali delavnice!

 5. Udeleženci naj se zberejo v manjših skupinah in razmislijo o inspirativnih ženskah, ki so v zgodovini izzvale tradicionalne norme svojega časa. Pomislite tudi na takšne ženske v današnji družbi. Pomagajo si lahko tudi s spletom. Na voljo jim dajte približno 20 minut. Vsaka skupina naj predstavi 2 - 3 ženske, ki so v svojem času spremenile tradicionalne ženske vloge in prevzele vloge, ki so običajno pripadale moškim. Lahko gre za znanstvenice, aktivistke, upornice, kogarkoli - od Marie Curie do Ivane Orleanske (estradnice raje izključite)! Vsaka skupina naj v 10 minutah predstavi ženske vzornice. Pri tem lahko uporabijo papir za pripravo vizualne prezentacije, ki lahko vključuje ilustracije, slike, nekaj besed ali celo fotografijo iz starega časopisa!


*Če to aktivnost izvajate v kontekstu razreda v formalnem izobraževanju, lahko ustvarite inspirativni kotiček z nazivom “Ženska moč”, kjer lahko najdene vzornice predstavite na papirju. Na ta način bodo dekleta vsak dan znova videle, kaj lahko dosežejo. Delež žensk v znanosti in matematiki je nižji kot delež moških, kar pogosto lahko pripišemo temu, kako se otrokova stališča in odnos oblikujejo skozi otroštvo. Dekleta, v nasprotju s fanti, morajo najprej videti, da ženske delujejo na določenem področju, preden si lahko v isti vlogi predstavljajo same sebe. Še ena dobra aktivnost je ta, da v razred ali skupino pripeljete znanstvenico ali /inženirko, ki naj pove svojo zgodbo ali organizira krajšo delavnico z dekleti in jih na ta način navdihne. Dodatno lahko organizirate ekskurzijo v podjetja, ki se ukvarjajo z znanostjo, tehnologijo, inženirstvom ali matematiko, kjer dekleta opravijo enodnevno (ali poletno!) prakso, da se čim bolj zgodaj vključijo v ta sektor.

Viri

Refleksija

 • Razmislite o videoposnetkih. Kaj so otroške spolne vloge? Kdaj se oblikujejo spolne vloge? Kakšna je razlika med spolom in spolnimi vlogami?

 • Zakaj bi nam moralo biti mar za enakost spolov - kakšne so korelacije z revščino, delovnim okoljem itd.?

 • Kaj pa moški? Kaj pridobijo oni z enakostjo spolov?

Navodila za predložitev

Predložite svojo pisno refleksijo. Navodila, kako predložiti tekste v Moodle, najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij najdete tu: Navodila za feedback
(V tem forumu še ni tem razprave)