The Way of Council


“Ko domorodci govorijo, ne govorijo iz glave, ne omenjajo teorij ali nečesa, kar so prebrali v knjigi ali kar jim je povedal nekdo drugi. Oni govorijo iz srca, iz tradicije njihovih ljudi in iz znanja njihove zemlje: govorijo o tem, kar so videli, slišali ali česar so se dotaknili, ter o tem, kar jim je bilo predano s tradicijo njihovih ljudi. Njihova notranja tišina jim dopušča, da prisluhnejo namigom srca in subtilnim resonancam, ki so znotraj vsake besede jezika in ki, ko jih izrečejo, odmevajo po celotnem svetu.”

– David F. Peat

Uvod

Tisočletja že ljudje sedimo skupaj v krogih, da bi govorili svojo resnico in bolje razumeli oboje; sebe in svet okoli nas. Veliko kultur po svetu je uporabljalo in še uporablja nekakšen način, da so podelili kaj se jim dogaja. To jim omogoča, da si postanejo bolj blizu, slišijo drug drugega, predelajo izzive in rešujejo konflikte. ‘The Way of Council’ (op. prev. način svèta) je metoda, razvita na osnovi glavnih principov te starodavne prakse skupinskega pogovora. Svèt je izjemna metoda za povezovanje skupine, za spoznavanje drug drugega in za resnično poslušanje. Svèt se vedno dogaja v krogu.


Obstajajo štirje osnovni principi te starodavne prakse, ki naredijo krog bolj varen in tak, da spodbuja resnico in zaupanje znotraj skupine. Naknadno je bil dodan še en princip:

 1. Poslušanje s srcem pomeni resnično poslušanje, ne presojanje tistega, kar je povedano, ne gledanje v prihodnost ali uporabljanje uma za analiziranje in ocenjevanje. Pomeni, da smo popolnoma prisotni z drugo osebo, da slišimo, kar je njihova resnica, in poskusimo razumeti to osebo skozi njihove besede ali tišino. To zahteva, da za poslušanje uporabimo svoje srce, ne samo ušesa.

 2. Govorjenje iz srca pomeni govoriti o tem, kar je za nekoga resnica v točno tistem trenutku. Pomeni to, da resnično vidimo, kaj je živo v srcu, smo prisotni in potem to ponudimo skupini kot svojo osebno resnico. To je lahko beseda, zgodba, pesem, poezija ali karkoli drugega, kar pride iz nas. Govoriti iz srca pomeni, da ne načrtujemo vnaprej, kaj bomo povedali, in da priznamo, da tišina lahko nosi prav tako močno sporočilo kot besede.

 3. Jedrnato izražanje pomeni, da smo pri govorjenju zgoščeni, jasni, kratki in natančni. Namera je, da se pride do bistva tega, kar bi se rado izrazilo. To ne pomeni, da hitimo, temveč rečemo, kar je res in se pri tem ne ponavljamo. Ta aspekt je pomemben zato, da vsak udeleženec v krogu dobi priložnost, da spregovori ter se najpomembnejše stvari jasno in direktno izrazijo. Prav tako je jedrnatost pomembna zaradi tega, da se obdrži pozornost poslušalcev.

 4. Spontanost spodbuja idejo, da se ne načrtuje vnaprej, kaj bomo povedali. Tako se ustvari svoboda, da ne pademo v stare vzorce razmišljanja in govorjenja, ampak se ustvari prostor za intuitivne spremembe pri delitvi naše zgodbe. Ni potrebe, da bi sledili “normalnim” vzorcem pogovorov, temveč si dovolimo, da sledimo klicu trenutka.

 5. Zaupnost. To ni eden od štirih principov, ki veljajo v času pogovora v krogu. Zaupnost se nanaša na prostor in čas izven kroga. S tem se ustvari globlji občutek zaupanja in spoštovanja do tega, kar je izrečeno v krogu.


Ta aktivnost nudi priložnost, da govorite in poslušate s srcem.

Tip aktivnosti

Skupinska / Izkustvena

Trajanje

Običajno 1-2 uri

Učni izidi

 • Razumeti in iz prve roke doživeti moč poslušanja in govorjenja iz srca v varnem prostoru

Navodila

Potrebni materiali in orodja:

 • Predmet pozornosti: palica, kamen ali kakšen drugi naravni predmet, ki ga je lahko držati. Lahko izberete tudi predmet, ki ima veliko osebno vrednost. Med svètom govori samo oseba, ki drži predmet pozornosti. Predmet pozornost predstavlja znak spoštovanja do tega, da se v krogu izrazi resnica vsakega posameznika.

 • Pripomočki za udobno sedenje: blazine, podlage ali stoli, ki se jih postavi v krog.

 • Po želji predmet za v središče kroga: cvetje, sveča ali kakšen drug lep predmet, ki pomaga ustvariti vzdušje posvečenosti, miru in zbranosti.

Navodila za izvedbo:

 1. Pripravite prostor, ki naj je udoben, tih in zaseben.

 2. Zberite skupino: ljudje naj sedijo v krogu, tako da vsak s svojega mesta z lahkoto vidi vse ostale.

 3. Odprite prostor:

  1. Skrbnik svèta predstavi principe svèta in preveri, če jih vsi razumejo ter odgovori na morebitna vprašanja.

  2. Svèt je zelo odprt in vključujoč: tema svèta je lahko kakšno specifično vprašanje, o katerem je potrebno govoriti, ali pa je bolj splošna, kjer ljudje govorijo o tem, kaj trenutno mislijo in občutijo. V primeru splošnega svèta lahko ljudi povabite, da govorijo npr. o najlepšem in najtežjem trenutku preteklega tedna, o čem razmišljajo ali kaj čutijo, ali pa samo preverite, ali je prisotno kaj takega, kar bi bilo treba njuno povedati. Če izberete določeno tematiko, na katero naj se pogovor fokusira, to jasno in nedvoumno razložite.

  3. Odločite se, koliko časa ima na voljo vsak posameznik, in povejte udeležencem, kako boste naznanili, da je čas potekel. Ponavadi se uporablja nežen gong ali zvonček.

  4. Predmet pozornosti postavite v središče kroga in povabite udeležence, da naj vsak sam pri sebi preveri, če bi želel začeti. Udeležencem lahko poveste naslednje: dober način, kako lahko vedo, če naj prvi govorijo, je po tem, če njihovo srce bije zelo hitro ali močno.

 4. Oseba, ki prva začuti, da bi rada spregovorila, naj gre do centra kroga in vzame predmet pozornosti in se z njim vrne na svoje mesto. Oseba nato govori, pri čemer naj ima v mislih principe svèta (glej zgoraj). Ko zaključi, izbere smer, v katero poda predmet pozornosti in predmet nato kroži v tej smeri do konca kroga.

 5. Naslednja oseba na vrsti naj za trenutek pridrži predmet, da vidi, če bi rada kaj izrazila. Če nima nič za povedati, lahko sedi v tišini, dokler ni pripravljena podati predmeta naslednji osebi; nobenega pravila ni, da bi oseba morala govoriti. Na ta način vsak član kroga prejme predmet pozornosti in dobi priložnost da podeli, kar želi podeliti. Ko predmet pozornosti naredi cel krog, naj ga zadnja oseba položi nazaj v center.

 6. Če ima skupina še čas, vprašajte ali bi mogoče naredili ponoven krog ali pa ponovno ponudili priložnost za deljenje tistim, ki prvič niso govorili.

 7. Ko so vsi povedali, kar so želeli, ali ko zmanjka časa, zaprite prostor, zahvalite se vsem sodelujočim in po potrebi dodajte primerne zaključne besede.

Viri

Refleksija

 • Je to bila koristna izkušnja za večino skupine?

 • Je bila to težka ali neprijetna izkušnja?

 • Je svèt udeležencem omogočil, da so se počutili bolj povezani?

 • Kakšne stvari bi spremenili v bodočih svètih?

 • So se zaradi prostora, ki ga je ustvaril svèt rešili kakšni konflikti ali problematike?

 • Ali si skupina želi imeti še takih svètov?

Navodila za predložitev

Naloži eno fotografijo ljudi v krogi, pri čemer naj eden od udeležencev drži v rokah predmet pozornosti. Ne fotografirajte med svètom in prosite za dovoljenje vse, katerih obraz se vidi na fotografiji. Predložite opis (do 200 besed) svèta in kako so ga izkusili udeleženci. Navodila, kako predložiti tekste in naložiti fotografije v Moodle, najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij, najdete tu: Navodila za feedback

(V tem forumu še ni tem razprave)