Svèt vseh bitij


Uvod

Ljudje smo postali dominantna živalska vrsta na planetu. Živimo v skoraj vseh ekosistemih in hitro uničujemo naravna življenjska okolja, da bi ustvarili prostor za še več ljudi in pridobili naravne vire, ki so potrebni za omogočanje modernega življenjskega sloga. Dejansko pa smo ljudje samo ena od tisočih in tisočih vrst, večino katerih smo tako ali drugače ogrozili ali jim škodovali s svojimi dejanji. Vendar pa se redko ustavimo, da bi to priznali in prisluhnili glasu ostalih bitij, s katerimi delimo svet.


Aktivnost Svèt vseh bitij se nanaša na način komunikacije, pri katerem ljudje poslušajo in govorijo iz srca. Preko intuitivnega povezovanja z drugimi življenjskimi oblikami in podelitve njihovih sporočil v krogu ta aktivnost daje brezštevilnim nemim prebivalcem naravnega sveta možnost, da se izrazijo. Ljudem pa omogoča, da pridobijo občutek, kaj bi nam morda rada povedala ta druga, nečloveška bitja. Preko te aktivnosti lahko tako na svoja dejanja pogledamo z njihovega zornega kota.

Tip aktivnosti

Skupinska / Izkustvena

Trajanje

1 do 3 ure

Učni cilji / izidi

 • Začutiti, kako bi lahko bilo biti drugo, nečloveško bitje na tem planetu in živeti z ljudmi

 • Dopustiti ustvarjalnost in umetniški izraz na temo ekološke krize na planetu

 • Učiti se o odnosu ljudi do drugih življenjskih vrst na planetu

Navodila

Potrebni materiali in orodja:

 • Tih prostor na odprtem ali soba, kjer vas ne bodo motili. Če aktivnost izvajate v zaprtem prostoru, se izogibajte prostorov z neonsko svetlobo ali pa si priskrbite manjšo lučko. Pri tej aktivnosti je vzdušje res zelo pomembno.

 • Pripomočki za ustvarjanje: karton oz. trši papir, barvice, barve, voščenke, kamni, školjke, druge stvari, reciklirani materiali, škarje, lepilo, drugi materiali, ki jih imate na razpolago.

Navodila za izvedbo:

 1. Pojasnite celoten potek, preden začnete z aktivnostjo, tako da udeleženci vedo, kaj se bo dogajalo.

 2. Udeležence povabite, naj se usedejo ali uležejo, tako da jim bo udobno. Prosite jih, naj zaprejo oči in dopustijo, da se jim v domišljiji poraja podoba živali, človeka ali dela narave ali pokrajine. Opozorite jih, naj se pri tem ne silijo k temu, da bi mislili na določeno žival ali del narave, ampak naj dopustijo, da jih bitje samo obišče v njihovih mislih.

 3. Povabite udeležence, naj “postanejo” bitja, ki so jih obiskala v njihovi domišljiji in naj si predstavljajo, kako se spreminjajo v to žival ali del narave (npr. oblak, gora, drevo, volk, pajek ali drugi človek). Vprašajte jih: “Kaj se mi dogaja kot temu bitju? Kako se počutim? Kako je videti moje živjenje? Moji dnevi? Moje noči? Moje interakcije z drugimi bitji? Z mojim okoljem? Kaj hočem? Kaj je moje sporočilo? Kaj bi rad/-a povedla/-a ljudem? Kakšno modrost imam kot to bitje?” Opozorite jih, da naj poslušajo odgovore znotraj sebe.

 4. Potem ko ste udeležencem dali nekaj časa, da zares “postanejo” bitje iz njihove domišljije, v center kroga prinesite pripomočke za ustvarjanje in povabite udeležence, da odprejo oči in v tišini oblikujejo masko, ki predstavlja njih kot to drugo bitje. Ni potrebno, da je maska bitju podobna, dovolj je, da udeleženci čutijo, da je maska dovolj reprezentativna. Nekateri udeleženci bodo želeli veliko časa za oblikovanje mask. Spomnite jih, da je maska samo reprezentacija. Pustite nekaj časa za ustvarjanje, udeležence opozorite 5 minut in 1 minuto pred potekom časa. Možno je tudi, da udeležencem predstavite idejo in jim nato pustite en dan za pripravo kostuma. Ta način deluje zelo dobro v okoliščinah, ko je načrtovano srečanje svèta zvečer. Ko so vsi zaključili z maskami ali pripravili svoje kostume, oblikujte svèt tako, da povabite udeležence, da se usedejo v krog.

 5. Udeležencem povejte, da se svèt nanaša na način komunikacije, kjer se posluša in govori iz srca. Povabite jih, da naj govorijo spontano, brez načrtovanja in naj ne razmišljajo preveč o tem, kaj bodo povedali. Pomembno je tudi, da se sporočilo preda v kratkih in jasnih stavkih. Poudarite, da je tišina med govorjenimi komentarji članov svèta zelo pomemben sestavni del svèta.

 6. Eno po eno naj se vsa bitja predstavijo in povejo, kakšno je njihovo življenje in kako preživijo svoje dneve. Ko vsako bitje konča s predstavitvijo, naj člani sveta odgovorijo s: “Slišimo te, ________ (ime bitja).”

 7. Vsako bitje prosite, da naj ponovno spregovori in članom svèta pove, kaj se z njimi dogaja, vključno s tem, kaj so jim naredili ljudje in kaj bi radi oni povedali ljudem. Skupina naj ponovno vsakemu bitju odgovori s: “Slišimo te, ________ (ime bitja).”

 8. Ko vsa bitja odgovorijo na zgornje vprašanje, jih ponovno povabite k besedi; tokrat naj govorijo in z ostalimi podelijo kakšno modrost, znanje ali darilo, s katerim bi lahko kaj naučili ljudi, ki so pripravljeni poslušati. Skupina naj ponovno vsakemu bitju odgovori s: “Slišimo te, ________ (ime bitja).”

 9. Potem, ko je vsako bitje govorilo v zadnjem krogu, prosite udeležence, da eden po eden odstranijo svoje maske. Ko snemajo maske, jih pozovite, da naj maske obrnejo proti sebi in se zaobljubijo, da bodo spremenili en vidik svojega življenja, s katerim bitju škodijo.

 10. Svèt se zaključi tako, da izrečete približno sledeče: “Teh izrečenih obljub naj se ne prelomi. Velike zahvale bitjem, ki so se danes zbrala tu in podelila svoje občutke, sanje, želje in modrosti.”

Viri

Refleksija

 • Kakšna je bila izkušnja svèta vseh bitij za vas?

 • Ste dobili kaj vpogleda v način, kako druga, ne-človeška bitja dojemajo svet?

 • Se počutite kaj bliže drugim bitjem, življenjskim oblikam?

Navodila za predložitev

Naloži eno fotografijo ljudi v maskah in predloži kratek tekst z odgovori na refleksivna vprašanja. Navodila, kako predložiti tekste in naložiti fotografije v Moodle, najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij, najdete tu: Navodila za feedback

Avtor

Creative Commons - ySI4R Content Team (Navodila za izvedbo aktivnosti smo dobili na strani THE INSTITUTE FOR HUMANE EDUCATION in jih prilagodili, da se aktivnost lahko opravi v krajšem času.)

Seznam razprav. Prikaz 1 od 1 razprav
Stanje Razprava Začel/-a Zadnja objava Odgovori Ukazi
Slika Izbrisan uporabnik
Izbrisan uporabnik
Slika Izbrisan uporabnik
Izbrisan uporabnik
0