Pohod


flickr photo shared by lorenkerns under a Creative Commons ( BY ) license

Uvod

Narava je hkrati sijajna učiteljica kot tudi popolna učilnica. Z opazovanjem naravnih vzorcev razumemo, kako deluje in kako zelo so različni elementi prepleteni. Kje drugje bi se lahko naučili več o recikliranju in ponovni uporabi, kot v naravi? Nič ne gre v nič, vsak del živih bitij je pojeden, prebavljen in razgrajen. In ko se začne nov cikel, mrtva snov postane vir življenja.


Narava prav tako osvobodi naše misli socialnih omejitev in urbanih distrakcij. Ta aktivnost nudi priložnost ne samo za raziskovanje naravnega okolja in ponovno povezavo z njim, temveč tudi za izboljšanje naših socialnih spretnosti in razumevanje nas samih.

Tip aktivnosti

Skupinska / Izkustvena

Trajanje

Od 2 do 6 dni za pohod, po želji skupine.

Od 2 do 4 dni za pripravo, odvisno od izbrane poti.

Učni izidi

 • Razumeti in ceniti druge ljudi in socialno pestrost; biti socialno angažiran

 • Učiti se o ekosistemih in naravnih vzorcih

 • Razviti vodstvene spretnosti in osebno vztrajnost

Navodila

Potrebni materiali in orodja:

Natančne informacije o izbrani lokaciji: zemljevidi, pohodne poti, GPS neobvezno, informacije o področnih vremenskih razmerah, informacije o udeležencih pohoda (morebitne zdravstvene omejitve...).

Navodila za izvedbo:

 1. Pohod se lahko izvede v naravi v neposredni bližini ali pa na bolj oddaljenem mestu. Načrtovanje pohoda in vse diskusije so socialni del izziva in so prav tako vključeni v nalogo. Pohod naj bo izvedljiv, vendar dovolj naporen, da udeleženci lahko razvijejo zgoraj opisane kvalitete.

 2. Organizirajte skupino za načrtovanje pohoda. Izberite nekaj različnih lokacij in ob tem upoštevajte finančne zmožnosti skupine. Izbrana pot naj bo dovolj dolga in nudi naj dovolj izzivov.

 3. Skupaj s celotno skupino se odločite za lokacijo, trajanje in splošne zahteve.

 4. Pripravite različne vloge, ki naj veljajo med celotnim pohodom: organizatorji poti, nabavitelji hrane, kuharji, lekarnarji, organizatorji športnih aktivnosti, organizatorji iger, časovničar, spodbujevalci diskusij, fotografi, blogerji itd. Nasvet: preverite, ali imajo člani skupine kakšne posebne spretnosti, kot na primer video snemanje, igranje inštrumentov. Vključite in spodbudite ustvarjalnost! Prav tako vključite vlogo, ki bo spodbudila in podprla učenje z opazovanjem narave.

 5. Razdelite vloge in pripravite shemo, kako naj udeleženci rotirajo vloge, tako da bo med pohodom vsak udeleženec doživel vse vloge. Za pripravo pohoda potrebujejo glede na svoje vloge udeleženci od nekaj ur do nekaj dni (pot, hrana, aktivnosti itd.). Podprite proces in glejte, da bo načrtovani izlet potekal varno in vedro.

 6. Razmislite o tem, katere aktivnosti iz drugih modulov bi lahko izvedli med pohodom. Preverite skupinski načrt in priprave.

 7. Pojdite na pohod! Delujte podporno, vendar pustite tudi, da se razvije skupinska dinamika.

 8. Opazujte in dokumentirajte, kaj se dogaja med pohodom ter bodite pozorni na proces menjavanja vlog.

Refleksija

 • Kaj ste se naučili?

 • Kaj je bil največji izziv za vas?

 • Katere ekosistemske storitve ste opazovali?

 • Katere socialne aktivnosti so bile pomembne za vas?

Navodila za predložitev

Naložite eno fotografijo s pohoda in predložite kratek opis pohoda. Opišite izzive in stvari, ki so naredile največji vtis na skupino. Navodila, kako predložiti tekste in naložiti fotografije v Moodle, najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij najdete tu: Navodila za feedback

Podobne teme

 • Gaia Walk

 • Nenasilna komunikacija (NVC)

 • Globoka ekologija (Deep Ecology)

 • Izberite kakršnokoli drugo aktivnost in jo izvedite med pohodom, npr. zvečer ali med odmori.
(V tem forumu še ni tem razprave)