Misija


Uvod

Misija” je skupinska aktivnost, v kateri udeleženci dobijo nalogo, da pripravijo načrt notranjega sistema vesoljske ladje, ki bo potovala 6000 let. Aktivnost ponuja možnost za zabaven in vznemirljiv skupinski ustvarjalni proces, skozi katerega se lahko udeleženci skupaj učijo, kako začeti graditi trajnostne sisteme. Vzbudi teme, kot sta ekološka in socialna trajnost in izzove udeležence, da razmišljajo dolgoročno, o celotni sliki človeškega preživetja in naših osnovnih potrebah.

Tip aktivnosti

Skupinska / Izkustvena

Trajanje

1,5 - 2,5 ur

Učni izidi

 • Pridobiti občutek o osnovnih elementih, potrebnih za človekovo preživetje in o kompleksnih sistemih, potrebnih za podporo življenju, tako na vesoljski ladji kot tudi na našem planetu

 • Delati skupaj, v skupini reševati problem, ki bo predstavljen v aktivnosti (team-building spretnosti)

 • Ustvarjalno priti do možnih načinov za dolgoročno (trajnostno) bivanje ljudi

Navodila

Potrebni materiali in orodja:

 • Velik list papirja za risanje ladje

 • Flomastri, barvice različnih vrst in barv

Navodila za izvedbo:

 1. Razdelite udeležence v manjše skupine (najboljše 5 - 7 ljudi na skupino)

 2. Udeležencem dajte sledeča navodila: “Planetarni svet vas je izbral, da načrtujete in doživite največjo dogodivščino v zgodovini človeštva: opremili boste ogromno vesoljsko ladjo za potovanje, kakršnega še ni bilo. To so pogoji:

  1. Potovanje bo trajalo 6000 let.

  2. Ni vam treba razmišljati o pogonu ali o zunanjem trupu ladje.

  3. Na celotnem potovanju imate dostop do sončne svetlobe.

  4. Število ljudi, ki sme biti na ladji istočasno, je omejeno na največ 100. Kaj boste vzeli s sabo?”

 3. Najprej dajte udeležencem 10 minut časa, da vsak sam razmisli in na list papirja zabeleži vse, kar si predstavlja, da bi vzel/-a s sabo.

 4. Nato naj 20 minut diskutirajo v manjši skupini. Pri tem naj nič ne označijo kot “napačno”, temveč naj si dajo prostor za ustvarjalno razpravo o idejah in razlogih za izbiro posameznih stvari. Med diskusijo za par minut prisluhnite vsaki skupini posebej in jim s komentarji pomagajte do tega, da začnejo razmišljati skupaj.

 5. V naslednjem koraku dajte vsaki skupini velik list papirja in jih povabite, naj izberejo risalne pripomočke in skupaj začnejo ustvarjati notrajni dizajn vesoljske ladje. Najti morajo način, kako delati skupaj, kako se poslušati, kako sprejemati odločitve, kaj vključiti v ladjo. Za ta korak, vključno z risanjem ladje, naj imajo na voljo najmanj 45 minut.

 6. Pri vsaki skupini bodite nekaj časa ter postavljajte kritična in podporna vprašanja, da spodbudite proces razmišljanja. Izogibajte se podajanju rešitev in podrobnih odgovorov. Bodite pripravljeni na to, da bodo udeleženci šli skozi specifične faze razmišljanja - glejte spodaj priložene Podporne datoteke. Dajte prostor vsem tem fazam.

 7. Povabite udeležence, naj predstavijo svoje rezultate; vsaka skupina ima na voljo približno 10 minut. Skupine lahko za predstavitev uporabijo poster, PowerPoint predstavitev ali kakršenkoli drug način za oblikovanje zgodbe.

Podporne datoteke

Faze procesa razmišljanja v Misiji

Refleksija

 • Katere so glavne lekcije, ki ste se jih naučili pri tej igri vi in ostali udeleženci?

 • Kako je bilo delati kot skupina pri ustvarjanju načrta vesoljske ladje? Lahko? Zabavno? Težko?

 • Kaj ste se naučili pri skupinskem delu?

 • Kaj ste se naučili o trajnostnem načrtovanju, sistemih in kompleksnosti?

Navodila za predložitev

Predložite kratko refleksijo in naložite fotografijo najboljšega dizajna, tako da vam lahko vrstniki podajo povratno informacijo. Navodila, kako predložiti tekste in naložiti fotografije v Moodle, najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij najdete tu: Navodila za feedback

Avtor

Creative Commons - ySI4R Content Team (na osnovi dela Wolfganga Brunnerja)
(V tem forumu še ni tem razprave)