Igra z denarjem


flickr photo shared by funkandjazz under a Creative Commons ( BY-NC-ND ) license

Uvod

Bogati postajajo bogatejši, revni pa revnejši - večina nas je že kdaj slišala to frazo. Toda kaj je vzrok za večanje vrzeli med bogatimi in revnimi? Kako trenutni bančni sistem to omogoča?


Predstavljate si, da bi radi kupili hišo, vendar nimate dovolj denarja. Kaj boste naredili? Najbrž boste šli v banko in najeli kredit. Kakšna odlična iznajdba so banke, kajne? No, poglejmo si to malo od bliže. Namesto da bi samo vrnili znesek, ki ste si ga izposodili, boste morali plačati tudi obresti na ta znesek - kar dobi tako banka kot posojilodajalcu. Posojilodajalec je oseba, ki je dala na banko svoj denar zaradi varnosti in, med drugim, zato da bo zaslužila s posojanjem denarja revnejšim, preko magičnih obresti! In na ta način se bogastvo akumulira v rokah manjšine.


Obstaja kakšna alternativa? Ni naključje, da je bilo v zgodovini oderuštvo (posojanje denarja z obrestmi) v različnih kulturah prepovedano, vključno z Rimskim imperijem, starodavno Kitajsko in antično Grčijo itd. Ponavadi je bilo povezano z obsojanjem zaračunavanja obresti pri posojanju denarja s strani religije; krščanstva, islama, budizma itd. V islamu so prepovedane vse vrste obresti in izrabljanje ter oderuško pridobivanje denarja. Obstajajo takoimenovane brezobrestne banke (interest free) na Švedskem, ki temeljijo na podobnih principih etičnega bančništva kot JAK banke.


Denar je povezan z močjo in nadzorom, pa tudi z odvisnostjo ali občutkom, da bo nekdo poskrbel za nas. V tej aktivnosti bomo raziskali naš lasten odnos do denarja. Poleg tega bomo pogledali, kako na vse nas vpliva sistem, kjer večino denarja v obtoku  iz niča ustvarijo komercialne banke s tem, da izdajajo posojila.

Tip aktivnosti

Skupinska / Izkustvena

Trajanje

Preprosta varianta: 30 minut, kompleksna varianta: 2 uri

Učni izidi

 • Bolje razumeti občutke in prepričanja, ki jih imamo glede denarja v našem življenju in naši družbi

 • Dobiti globlji vpogled v to, kako delujejo trenutni bančni sistem in obresti

Navodila

Potrebni materiali in orodja:

 • Pravi denar, najraje v manjših bankovcih in kovancih, znesek je prepuščen vam. Igralo se je že z zneski od 1 do 200 EUR.

 • Dnevnik in pisalo

 • Štoparica

 • Zvonček

Navodila za izvedbo - preprosta varianta:

 1. Vsak udeleženec naj prinese nekaj denarja, najraje manjše bankovce in kovance. Znesek naj ne bo previsok, tako da ne izgubite vsega svojega denarja in bankrotirate, vendar naj gre za znesek ob katerem bi se počutili neprijetno, če bi ga izgubili. Če kdo ne želi sodelovati, je to v redu, dokler se ne vmešava v igro.

 2. Razdelite udeležence v skupine po 4, 5 ali 6 ljudi in jih prosite, naj se usedejo na tla ali okrog mize tako, da jasno lahko postavijo svoj denar predse in z lahkoto dosežejo denar drugih udeležencev.

 3. Dajte jim čas, da si pripravijo papir in pisalo za poznejše beleženje refleksije.

 4. Razložite, da bo sledilo več enominutnih rund. Po vsaki enominutni rundi naj udeleženci prekinejo aktivnost; konec lahko naznanite z zvončkom ali čim podobnim. Celotna aktivnost naj poteka v tišini.

 5. Prva runda: razložite udeležencem, da naj vzamejo denar pred sabo (njihov denar) in dajo celoten znesek drugim udeležencem v njihovi skupini (vseeno je, komu od njih ga dajo in kako ga razdelijo). Poskrbite, da bo jasno, čigav denar je kje. Po eni minuti pozvonite z zvončkom in udeleženci naj zaključijo z aktivnostjo. Potem udeležence prosite, naj na kratko napišejo svoja opažanja. Kako so se počutili ob tem, ko so dali svoj denar drugim?

 6. Druga runda: udeležencem naročite, naj v tej rundi jemljejo denar od drugih in ga dajejo na svoj kup. Poskusijo naj vzeti, kolikor je mogoče od ljudi iz njihove skupine. Po eni minuti pozvonite in udeleženci naj ponovno napišejo, kako so se počutili v drugi rundi.

 7. Tretja runda: udeleženci lahko v tej rundi vzamejo denar od kogarkoli in ga dajo komurkoli. Po eni minuti ponovno pozvonite, udeleženci pa naj zapišejo svoja opažanja glede občutkov.

 8. Četrta runda: najprej naj udeleženci vzamejo in dajo na stran 20 % denarja z njihovega kupa. Teh 20% od vsakega posameznika iz manjše skupine naj dajo na poseben kup - “banko”. Ta denar ne bo vključen v igro v tej rundi. Udeležencem razložite, da naj v tej rundi ponovno jemljejo denar od drugih in ga dajejo na svoj kup. Po minuti ustavite proces in jim recite, da naj ugotovijo, kdo ima pred sabo največ denarja. Ta oseba dobi še 20 % od vseh ostalih, kar so na začetku dali v “banko”. Razložite, da je to zaradi 20 % akumulacije denarja, povezane z obrestmi in se navežite na trenutni bančni sistem - bogatejši postajajo še bolj bogati, revnejši še bolj revni. Poskrbite, da predstavite tudi koncept brezobrestnega bančnega sistema, kot je bil omenjen v uvodu te aktivnosti.

 9. Udeležencem lahko rečete, da je v resničnem svetu vsem vseeno, kako se kdo počuti glede denarja, tako da vas ne zanima, kako so se počutili med igro. Vsaka oseba obdrži denar, ki ga je pridobila med igro. Seveda so možne tudi druge opcije, če se ljudje ne počutijo dobro s tem. Pustite jim, naj sami ugotovijo, kaj bodo naredili (npr. vsaka oseba vzame znesek, ki ga je prinesla; če ima kdo več denarja kot na začetku, ga ne vrne, ampak z njim kupi sladkarije in jih deli s skupino; celoten znesek se enakopravno razdeli med vse udeležence; celoten znesek se razdeli solidarno, tako da tisti, ki ga bolj potrebujejo, dobijo več itd.).

 10. Udeležence povabite, da v skupini podelijo, kako so se počutili in kaj so opazili med celotnim procesom. Uporabite vprašanja iz Refleksije spodaj.

Za bolj kompleksno verzijo igre boste navodila (v angleškem jeziku) našli v “Podpornih datotekah”.

Podporne datoteke

Navodila za bolj kompleksno verzijo aktivnosti

Viri

Refleksija

 • Kaj so glavne stvari, ki ste se jih naučili pri tej aktivnosti?

 • Kako so zadnja runda in 20 %, ki grejo najbogatejšim, povezani s trenutnim obrestnim bančnih sistemom?

 • Kako so si udeleženci na koncu razdelili denar - je vsak vzel toliko, kot je vložil, ali so uporabili kakšen model, ki temelji na solidarnosti?

 • Kakšna opažanja so zapisali udeleženci? Kakšen je njihov odnos do denarja?

Navodila za predložitev

Predložite pisno refleksijo, tako da vam lahko vrstniki podajo povratno informacijo. Navodila, kako predložiti tekste in naložiti fotografije v Moodle, najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij najdete tu: Navodila za feedback

Avtor

Creative Commons - ySI4R Content Team - navdihnjeno po vaji, ki jo je zasnovala Margrit Kennedy.
(V tem forumu še ni tem razprave)