Sodeluj z (lokalno) vlado


flickr photo shared by chrisjohnbeckett under a Creative Commons ( BY-NC-ND ) license

Uvod

Si mlad/-a in si strastno želiš sprememb in boljšega sveta… Ampak zdi se ti, da tvoji klici naletijo na gluha ušesa, kar se tiče inštitucij na visokem nivoju ali vlad. Kako naj potemtakem udejanjiš dolgo pričakovane spremembe? Pogosto je to najbolj odvisno od orodij, ki jih uporabimo. Peticije in predlogi za projekte na nivoju občin so še vedno smiselen način za delovanje z lokalnimi ali nacionalnimi avtoritetami, vendar narašča potreba po tem, da bi jih presegli in raziskali bolj ustvarjalne načine komuniciranja s politiki in drugimi pomembnimi deležniki.


Ljudje v južni Afriki na primer uporabljajo ples toyi toyi kot političen ples med protesti - s topotanjem nog in recitiranjem (političnih) sloganov izrazijo svoje nezadovoljstvo z vlado in zahtevajo spremembe. Ni potrebno, da so protesti divji in agresivni, lahko se uporabi zabaven ali norčav pristop, da se s tem poda določeno sporočilo. Na primer, CIRCA (klovni - protestniki) na demonstracijah uporabljajo humor. Izkušnje, pridobljene v gibanjih Occupy Wall Street in Arab Spring, kažejo na velik pomen še enega načina organiziranja civilistov in modernega aktivizma - uporabo interneta in različnih socialnih medijskih platform, kot so Facebook, Twitter, MoveOn.org itd. Druge, bolj kontroverzne metode vključujejo od civilnega odpora (tj. nenasilen odpor) do golote kot oblike protesta, kar je npr. uporabila protestna skupina FEMEN, ko so protestirali proti seksizmu, seksualnemu turizmu, mednarodnim poročnim agencijam itd. Manj razširjeno, vendar bolj kontroverzno orodje je seksualna stavka. Tako so se npr. ženske iz kolumbijskega mesta Barbacoas odločile za seksualno stavko ("gibanje prekrižanih nog"), da bi pripravile moške, da se jim pridružijo pri njihovem lobiranju pri vladi za gradnjo varnejših cest do njihovega kraja, ki je bil do tedaj odrezan od ostalega sveta. Vlada je po tem končno prisluhnila njihovi stiski in začela z rekonstrukcijo cest.


Namen te aktivnosti je raziskati alternativne metode delovanja z lokalnimi oblastmi in spodbuditi udeležbo mladih v lokalni skupnosti.

Tip aktivnosti

Skupinska / Izkustvena

Trajanje

Doživljenjsko nasmeh

Učni izidi

 • Navdihniti mlade, da postanejo politično aktivni in aktivni državljani

 • Eksperimentiranje z alternativnimi oblikami aktivnega državljanstva in s prispevanjem k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti

Navodila

Navodila za izvedbo:

 1. Povežite se s podobno mislečimi posamezniki, ki zagovarjajo isto, vam pomembno zadevo. Dorecite skupne cilje, kako bi vplivali na probleme, ki se tičejo lokalne politike, infrastrukture ali različnih praks oz. navad, ki negativno vplivajo na skupnost. Skupina naj ustvari vizijo iz skupnih sanj, povezanih s to (lokalno) zadevo, definira cilje, naloge in trenutke za praznovanje. Npr. razmislite o sledečih vprašanjih:

  1. Zakaj so bile lokalna politika, infrastruktura ali prakse oblikovane tako, kot trenutno so?

  2. Kako bi jih lahko izboljšali z minimalnimi začetnimi ali dolgoročnimi ceno/časom/motnjami?

 2. Raziščite zadevo. Preglejte spletne vire ali se pogovorite z informacijskimi uradniki svoje lokalne oblasti, da izveste, katero izvoljeno telo, javni uslužbenec ali pisarna ima pristojnost za odločanje o tej zadevi. Katere so možne strategije, s katerimi bi bilo moč spremeniti način ravnanja z zadevo? Razmislite o direktnem pogovoru z odgovornimi, o medijskih dogodkih za ozaveščanje in pritegovanje pozornosti ali o množični mobilizaciji državljanov v znak podpore vaši zadevi. Raziščite, kako bi na ustvarjalen način dosegli, da bi vas zares slišali - politiki so pogosto premalo dovzetni za poslušanje, tako da bodo mogoče potrebni glasnejši in radikalnejši prijemi, kot je dialog:

  1. Protestna umetnost (Project Orange, Guerilla Girls itd.)

  2. Civilni odpor

  3. Smart mob

  4. Internetni aktivizem (hashtag aktivizem)

  5. Plesni protest

  6. Politično gledališče

  7. Sedenje (sit-in)

  8. Prostovoljno delo kot metoda za izražanje podpore neslišanim običajnim državljanom v institucijah in državnih telesih itd.

 3. V primeru, da nimate podpore lokalnega prebivalstva, poskusite organizirati propagandno akcijo za dvigovanje zavedanja, kot npr. tek za določen namen, uporabo umetnosti, da izpostavite določeno temo (glej zgoraj), objava članka v lokalnem časopisu itd. Sodelovanje skupnosti in ustvarjanje odprtih prostorov, kjer se ljudje lahko pogovarjajo o socialnih temah, prav tako lahko pripelje do kritičnega razmišljanja - tu gre lahko za preprost in improviziran prostor, kot npr. dogodek v parku.

 4. Ko pride do direktnega dialoga s politiki ali relevantnimi deležniki, imejte vnaprej pripravljen predlog sprememb. Ali bi imela od vašega predloga koristi večina ljudi? Bi vaš pogled podprla večina ljudi? Zakaj naj bi lokalna oblast prevzela vaš predlog?


 • Izberite temo, ki je vsem pri srcu oz. ki se vsem zdi pomembna.

 • Predlagajte v trenutnem sistemu izvedljive spremembe.

 • Izberite primerno strategijo in oblikujte propagandno akcijo za dosego spremembe na to temo.

 • Testirajte strategijo tako, da organizirate akcijo/dogodek/srečanje/oglaševanje.

Refleksija

 • Na kakšne težave ste naleteli, ko ste angažirali predstavnike lokalne oblasti?

 • Katere mladinske teme, se vam zdijo najpomembnejše, in menite, da bi se jim lokalna oblast morala posvetiti pri svojem delu?

 • Katere metode za interakcijo z (lokalnimi) oblastmi ste uporabili?

 • Kakšna priporočila bi dali svoji lokalni oblasti, kakšne mehanizme naj vzpostavi, da bo dosegla produktivno sodelovanje mladih?

Navodila za predložitev

Odgovorite na vprašanja iz dela Refleksija in jih predložite v Moodle. Navodila, kako predložiti tekste v Moodle, najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij najdete tu: Navodila za feedback
(V tem forumu še ni tem razprave)