Banana Split


flickr photo shared by allispossible.org.uk under a Creative Commons ( BY-NC ) license

Inledning

“Kunden har alltid rätt” - så lyder det tillväxtfixerade konsumtions- maskineriets dogm. Enligt den vet konsumenten bäst och kan fatta sina egna beslut. Men i affären möer konsumenterna en myriad av val. Vad händer om konsumenten i blindo väljer baserat på vad som ger mest för pengarna?


Vi köper ofta importerad mat då den är billigare än den lokalproducerade motsvarigheten. Trots detta vet vi oftast inte alls vilka människorna som producerar vår mat är. För de flesta konsumenter är de “spöken” som vi inte vet något om. Blev de utsatta för kemikalier? Fick de någon lön och i så fall, var den själig? Framställdes råmaterialen under rättvisa förhållanden? Vi är sammanlänkade med människor världen över via de varor som vi köper. Många av de produkter som vi handlar i våra affärer är gjorda av råmaterial som har importerats från det södra halvklotet. Många av arbetarna som producerat dessa får inte tillräckligt betalt för att kunna leva ett värdigt liv. Men tänk om det fanns ett sätt att garantera att de matvaror vi köper kommer från hälsosamma, glada människor som får en vettig lön? Detta är precis vad konceptet “rättvis handel” försöker att uppnå; större jämlikhet på internationell skala.


Den här aktiviteten vill ge insikt i bananproduktionen och hur vinsten fördelas mellan de olika grupperna i produktionskedjan.

Typ av aktivitet

Gruppaktivitet / Empirisk

Tidsram

30-45 minuter

Lärandemål

 • Att lära sig hur produktionskedjan fungerar och hur vinster fördelas

 • Att reflektera över hur vi som konsumenter kan förbättra situationen

Instruktioner

Material och verktyg:

 • 6 bananer - en för varje grupp i produktionskedjan (5 totalt) och en för slutdemonstrationen

 • 5 knivar - en för varje grupp

 • Kort med rollbeskrivningar (valfritt)

Instruktioner steg-för-steg:

 1. Berätta för gruppen att den ska vara med i ett rollspel som följer bananens väg från produktion i Latinamerika till hur den hamnar i svenska mataffärer.

 2. Dela upp gruppen i fem mindre grupper som representerar de olika delarna i produktionskedjan (plantagearbetare, plantageägare, skeppare, importör/grossist och återförsäljare). Ge instruktioner kring vilka ansvarsområden och kostnader varje grupp i kedjan har. Om du vill kan du göra kort med detaljerad information om varje roll. Du kan hitta inspiration för rollerna i referensmaterialet, observera att detta dock endast finns tillgängligt på engelska. Grupperna får 5 minuter på sig att sätta sig in i rollerna. Be dem att fundera på de tillhörande kostnaderna: Hur många timmar om dagen jobbar plantagearbetaren? Hur mycket pengar lägger plantageägaren på bekämpningsmedel och gödsel?  Hur mycket spenderar importören på transport eller importlicens? Och hur ligger det till med skepparen och priset för att transportera bananerna med ett lastfartyg? Vilka övriga kostnader har mataffärerna (återförsäljarna) förutom personalkostnader?

 3. Be deltagarna att föreställa sig att en banan kostar 3.55 kr. Nu ska grupperna bedöma hur mycket av de pengarna de skulle få var för varje såld banan. Ge dem 5 minuter till att diskutera detta och förbereda sina argument. Det är viktigt att de tänker på allt jobb och alla resurser som deras roll inbegriper.

 4. Ge varje grupp en riktig banan och be dem att skära en bit från den som representerar vad de tycker är en rättvis andel för deras roll. Samla in dessa andelar från varje grupp och gör en ny “banan” genom att sätta samman de olika delarna. Den nya bananen kommer troligtvis vara 2-3 gånger så lång som en vanlig banan.

 5. Varje grupp får presentera sina argument kring deras andel. Detta brukar leda till att man hamnar på en summa över 3.55 kr. Börja sedan förhandlingarna för att försöka nå en slutsumma på 3.55 kr. Förhandlingarna kan ta upp till 15 minuter beroende på argumenten.

 6. Till sist är det dags att avslöja vem som får vad i produktionskedjan där bananen kostar 3.55 kr. Dela upp en ny banan för att illustrera den verkliga fördelningen: plantagearbetare - 12 öre; plantageägare - 71 öre; skeppare - 53 öre; importör/grossist - 1.01 kr och återförsäljare/mataffär - 1.18 kr.


Bifogat referensmaterial


Dokumentet som inspirerade denna aktivitet.  

Länkar


Reflektion

 • Varför tjänar vissa grupper betydligt mer än andra? Är det rättvist?

 • Vem har makten att förbättra situationen?

 • Diskutera begreppet “rättvis andel”. Vad kan vi göra för att arbetare i andra delar av världen ska få det de har rätt till?

Inlämning

Lämna in en kort sammanfattning i Moodle av hur deltagarna reagerade på rollspelet. Överraskades de av att arbetarna får en så liten andel? Är de villiga att anamma idén om rättvis handel i sina egna liv och agera därefter? Du kan hitta instruktioner för hur du lämnar in uppgiften här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till åtminstone en deltagare som har genomfört den här aktiviteten. Instruktioner för hur du ger feedback kan du hitta här: Instruktioner för feedback

Författare

Creative Commons - ySI4R Content Team (Taget från en aktivitet ursprungligen skapad av Christian Aid)

(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)