Objemi svojo senco


flickr photo shared by Michelle Brea under a Creative Commons ( BY-NC-ND ) license

Uvod

Proces 3-2-1 je razvil Ken Wilber in njegovi sodelavci na Integral Institute kot preprosto in učinkovito orodje za delo s 'senco'. Proces pomaga odkriti našo senco (nezavedna misli in čustva), tako da se jih zavemo in lahko delamo z njimi. Izredno veliko energije je potrebne, da te aspekte skrivamo sami pred sabo. Energijo, ki je potrebna za potlačevanje ali zanikanje teh delov, bi lahko preusmerili v drugačno, bolj koristno delovanje. Ko posvetimo s svetlobo na svojo senco, s tem integriramo zavržene dele sebe, osvobodimo energijo, ki smo jo rabili, da smo jih skrili, in jo lahko uporabimo v bolj koristne namene.


Ta aktivnost udeležencem omogoča, da z uporabo procesa pisanja dnevnika raziščejo, kako se njihova senca manifestira v njihovem vsakodnevnem življenju.


*Prosimo, bodite pozorni, saj lahko ta vaja prinese na površje močna čustva. Zagotovite varno okolje in prosite udeležence, da naj kot prvi primer za delo s senco ne izberejo teme, na katero imajo zelo močne reakcije.

Tip aktivnosti

Individualna ali skupinska / Izkustvena

[Udeleženci lahko izberejo individualno delo ali delo v parih za vsak korak posebej, če bi radi podelili svoje ugotovitve].

Trajanje

90 minut

Učni izidi

 • Prepoznati lastne reakcijske vzorce in to, da se deli nas samih, ki smo jih zavrnili, manifestirajo v drugih

 • Pridobiti zavedanje, kako se povezovati z drugimi, in vaditi metode za reševanje konfliktov

 • Poglobiti razumevanje, da smo v bistvu medsebojno povezani

Navodila

Potrebni materiali in orodja:

 • Zvezek

 • Pisala

Navodila za izvedbo:

 1. Udeleženci naj pomislijo na primer situacije ali na osebo, ki je pri njih povzročila močno čustveno reakcijo (a ne premočno; pozitivno ali negativno) v zadnjem mesecu. [Udeležencem dajte na voljo 3 minute, da se odločijo za primer, ta del vaje opravijo individualno].

 2. Udeleženci naj napišejo ta primer v zvezek brez preveč razmišljanja, naj se prepustijo toku brez presojanja. [10 minut]    

 3. Povabite jih, da v paru podelijo svojo izkušnjo, vsak v paru ima na voljo 5     minut.

 4. Prosite udeležence, naj se vrnejo k svojim zapiskom in razmislijo o sledečih vprašanjih, kot da bi se pogovarjali z osebo/situacijo.   

  1. Zakaj delaš to?

  2. Kaj bi rad/rada?

  3. Kaj mi poskušaš pokazati?

  4. Kaj me hočeš naučiti?

 5. Udeleženci naj si predstavljajo, da jim oseba odgovarja; zapišejo naj njihove odgovore. [Udeležencem dajte 15 minut časa za pisanje].    

 6. Udeležence povabite, naj si predstavljajo, da so ta oseba in naj prevzamejo njene lastnosti, ki jih ali motijo ali fascinirajo in tako utelesijo te lastnosti, ki so jih opisali ter odgovarjajo, kot bi odgovorila oseba iz njihovega dnevnika. [10 minut].

 7. Na koncu pisanja dnevnika naj se udeleženci vrnejo v prvotne pare in razmislijo, ali so opazili te zavržene kvalitete pri sebi in ali so prišli do kakšnih drugih ugotovitev. [5 minut za vsako osebo].    

 8. Na koncu zberite celotno skupino za 20 minutno razpravo o izkušnjah, uporabite vprašanja iz dela Refleksija.

Podporne datoteke

Dvominutni video z uvodom v vajo [v angleškem jeziku]

Refleksija

 • Se je pri vaji pojavilo kaj takega, kar vam je dalo nov vpogled v vas same?

 • Se počutite, kot da ste razrešili/se soočili z močnimi čustvi, ki so vam jemala energijo?

 • Ste opazili kakšno spremembo v občutkih do vas samih ali druge osebe?

Navodila za predložitev

Naložite eno fotografijo skupinskega dela. Predložite kratko refleksijo o poteku procesa. Navodila, kako predložiti tekste in naložiti fotografije v Moodle najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij najdete tu: Navodila za feedback

Podobne teme

 • Reševanje konfliktov

 • Aktivnost Own Side / Other Side [v angleškem jeziku]

 • Samorefleksija

Avtor

Creative Commons - ySI4R Content Team. Povzeto po procesu 3-2-1 Kena Wilberja.
(V tem forumu še ni tem razprave)