Alla varelsers sammankomst


Inledning

Människan har kommit att bli ett dominant djur på planeten, representerat i så gott som varje ekosystem. I rask takt förstör vi naturliga habitat för att göra plats åt mer folk och utvinna resurser som en modern livsstil kräver. Nu är människan bara en art bland tusentals andra. De flesta andra arter har på något sätt skadats eller hotats av oss. Tyvärr stannar vi sällan upp och förstå detta, lyssnar inte till de varelser som vi delar världen med.


Genom att intuitivt interagera med andra livsformer och dela deras budskap i en cirkel, ger denna aktivitet utrymme att låta naturens oräkneliga invånare utan röst komma till tals. Aktiviteten vill ge deltagarna en känsla för vad andra varelser och ting skulle kunna ha att säga oss - hur ter sig människans handlingar ut deras perspektiv?

Typ av aktivitet

Grupp/ Empirisk

Tidsram

1-3 timmar

Lärandemål

 • Att känna hur livet skulle kunna vara för en icke - människa på en jord med människor

 • Att stimulera kreativitet och konstnärligt uttryck kring planetens miljö-kriser

 • Att lära sig om männsikans relation till andra arter

Instruktioner

Material och verktyg

 • En tyst plats utomhus eller i ett rum där ni inte blir störda. Undvik fluoricerande ljus - släck gärna taklyset och använd istället en mindre ljuskälla. Stämningen spelar stor roll.

 • Konstmaterial, t.ex. papper, målarfärg. kritor, saxar, lim, stenar, snäckor....

Steg för steg- instruktioner

 1. Presentera först översiktligt hela processen, så att deltagarna vet vad som kommer att hända.

 2. Se till att deltagarna sitter eller ligger bekvämt. Be dem att sluta ögonen och låta bilden av ett djur, en människa eller en bit natur/landskap komma till dem i deras fantasi. Det kan vara t.ex. ett moln, ett berg, ett träd, en varg, en spindel eller en annan människa). Påminn dem om att inte tvinga sig att tänka på en särskild varelse, utan hellre att låta varelsen själv besöka dem i tankarna.

 3. Be deltagarna att “bli” varelsen. Fråga vad de känner då de förvandlas till denne - “Vad händer mig?” “Hur mår jag?” “Hur är mitt liv? MIna dagar? Mina nätter? Mina relationer till andra varelser, till omgivningen?” “Vad vill jag?” “ Vad har jag att säga?” “ Vad är mit budskap till människor?” “Vad har jag för visdom?” Påminn dem om att lyssna till sina svar inombords.

 4. Efter att gruppen fått tid att verkligen bli” sin varelse, placera konstmaterialet i mitten av ringen. Låt deltagarna öppna ögonen och tyst göra en mask som representerar varelsen, den behöver inte se ut som denne. Vissa deltagare kommer förmodigen att vilja lägga ned mycket tid på sin kreation. Poängtera att masken bara är en representation. Avsätt en viss tid för detta moment och säg till när tiden snart har gått. Ett alternativ är att introducera uppgiften och sedan ge deltagarna en dag att färdigställa kostymer. Detta fungerar extra bra när presentationen av kostymerna sker under kvällstid. När alla är färdiga med sin mask/kostym, samla gruppen till en cirkel.

 5. Påminn om att lyssna och tala från hjärtat. Uppmuntra till att prata spontant, utan att planera och tänka för mycket kring vad de vill säga. Be dem att uttrycka sig kort och koncist. Betona vikten av tystnad mellan deltagarnas presentationer.

 6. Alla i ringen presenterar sig - berättar om vilka de är, sitt liv, hur de spenderar sin tid. Då alla har talat, ger gruppen respons genom att säga: “Vi hör dig, ______/varelsens namn).”

 7. Be varelsena att tala igen, att berätta vad som händer med dem och vad de skulle vilja säga till folk. Än en gång bekräftar de övriga: “Vi hör dig, _____.”

 8. Låt dem prata en tredje gång - dela någon visdom eller kunskap. “Vi hör dig, _____.”

 9. När alla talat tre gånger, be deltagarna att en och en ta av sig maskerna. När detta är gjort, föreslå dem att vända maskerna till sig och ge ett löfte om att ändra någonting i sina liv som skadar deras varelse.

 10. Aktiviteten är slutförd när du säger någonting i stil med “Dessa löften ska ej brytas. Stort tack till dem som samlats här idag för att dela sina känslor, drömmar, hopp och visdom.

Länkar


THE INSTITUTE FOR HUMANE EDUCATION

P.O. BOX 260

SURRY, MAINE 04684

207.667.1025

info@HumaneEducation.org

www.HumaneEducation.org

Reflektion

 • Hur upplevde du aktiviteten?

 • Vann du insikt om ejmänskliga varelser upplever världen?

 • Känner du dig närmare andra slags varelser nu?

Inlämning

Ta ett foto på personerna med sina masker och ladda upp det på Moodle. Bifoga en kort text med svaren till reflektions- frågorna. Instruktioner om hur man laddar upp foton på Moodle finner du här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Utvärdering

Ge feedback till minst en av deltagarna. Instruktioner om hur man ger feedback hittar du här: Instruktioner för feedback

Författare

Creative Commons - ySI4R Content Team (Denna version är förkortad) Instruktionerna togs direkt från en online aktivitet från THE INSTITUTE FOR HUMANE EDUCATION med deras medgivande och förkortades)
Lista över diskussioner. Visar 1 av 1 diskussioner
Status Diskussion Påbörjad av: Senaste inlägget Svar: Åtgärder
Bild på Borttagen användare
Borttagen användare
Bild på Borttagen användare
Borttagen användare
0