Rådets väg


“När ursprungsbefolkningar pratar, talar de inte från huvudet, relaterandes till någon teori, nämnandes vad de har läst i en bok, eller vad någon annan har berättat för dem. De talar snarare från hjärtat, från deras folks traditioner, och från deras lands kunskap: de talar om vad de har sett och hört och rört vid, och vad som har passats vidare till dem genom deras folks traditioner. Det är deras inre tystnad som tillåter dem att lyssna på deras hjärtans sufflerande och till de subtila klanger som vilar inom ett språks varje ord och som, när yttrade, genljuder ut över världen.”

- David F Peat

Inledning

Under tusentals år har människor suttit tillsammans i cirklar för att tala deras sanning och för att bättre förstå både varandra och världen. Många kulturer runt om i världen har använt någon form av tryggt utrymme för att dela med sig, vilket har möjliggjort för dem att komma närmare varandra, höra varandra, arbeta sig genom utmaningar och lösa konflikter. ‘Rådets väg’ är en teknik utvecklad baserat på kärnprinciperna inom detta uråldriga sätt att dela med sig i grupp. Rådet, som alltid hålls i en cirkel, är en kraftfull metod för kontakt inom en grupp, för att lära känna varandra, och för att verkligen lyssna. Det finns fyra grundläggande intentioner (plus ett tillägg) som gör Rådets utrymme tryggare och ökar chansen att framkalla sanning och tillit inom en grupp:

 1. Att lyssna från hjärtat betyder att verkligen lyssna, utan att döma det som är sagt, se till framtiden eller använda sinnet till att analysera och bedöma. Det innebär att vara helt närvarande med den andre, att höra dennes sanning, och att försöka förstå denna person genom dennes ord eller tystnad. Det kräver att man använder hjärtat, snarare än endast öronen, för att lyssna.

 2. Att tala från hjärtat är att säga vad som är sant för en själv i ögonblicket. Det är att verkligen se vad som är levande i ens hjärta, att vara närvarande, och sedan erbjuda det till gruppen som en personlig sanning. Det kan vara ett ord, en berättelse, en sång, en dikt eller vad som än kommer ut. Att tala från hjärtat betyder att inte i förväg planera vad du vill säga och erkänna att tystnaden kan vara ett precis lika kraftfullt påstående som ord.

 3. Att uttrycka sig smidigt är att vara kortfattad, tydlig och rakt på sak. Intentionen är att komma till essensen av det som vill uttryckas och delas. Det betyder inte att skynda, utan att säga det som vill sägas utan att bli repetativ. Denna aspekt av Rådet är menat att möjliggöra att alla i cirkeln får chansen att dela med sig, och så att de viktigaste sakerna kan sägas, klart och tydligt. Det hjälper också lyssnaren att behålla sin uppmärksamhet.

 4. Att vara spontan förstärker idén om att inte planera vad man kommer säga. Det skapar en frihet att inte falla in i gamla mönster av tänkande och talande, samt möjliggör intuitiva förändringar i det som delas. Det finns inget behov av att följa “normala” konversationsmönster och spontaniteten öppnar upp för att nuets rop kan bli hört.

 5. Att vara konfidentiell är inte en av de fyra intentionerna, men är ombett av alla deltagare i utrymmet utanför Cirkeln. Detta skapar en djupare känsla av tillit och respekt för det som delas i Cirkeln.


Denna aktivitet erbjuder möjligheten att uppleva Rådets Väg, att lyssna och tala från hjärtat, eller att vara en tyst del av det (www.ancienthealingways.co.uk).

Typ av aktivitet

Grupp / Upplevande

Tidsram

Vanligtvis 1-2 timmar

Lärandemål

 • Att på ett direkt sätt, förstå och uppleva kraften av att lyssna och tala från hjärtat, i ett tryggt utrymme.

Instruktioner

Material och verktyg:

 • Ett talobjekt: en pinne, sten, eller annat naturligt objekt som är lätt att hålla. Det kan vara ett objekt med personlig betydelse. Under Rådet bör endast personen som håller i pinnen tala. Talobjektet representerar ett tecken av respekt för varje individs sanning som delas i gruppen.

 • Bekväma sittpositioner: kuddar, mattor eller stolar kan användas i cirkeln.

 • Ett mittobjekt om det önskas: blommor, ljus eller något annat som kan användas för att försköna utrymmet och skapa en känsla av högtidlighet, lugn och fokus.

Instruktioner steg-för-steg:

 1. Förbered utrymmet. Det bör vara komfortabelt, tyst och avskilt.

 2. Samla gruppen: deltagare bör sitta i en cirkel så att alla där de sitter kan se varandra med lätthet.

 3. Öppna utrymmet:

  1. Rådhållaren introducerar Rådets intentioner, talobjektet, ser till att alla förstår och svarar på eventuella frågor.

  2. Rådet är väldigt brett och inklusivt: temat eller ämnet kan inkludera ett specifikt ärende som det behöver talas om, eller vara mer generellt, där deltagarna kan dela med sig av var de tänker eller känner i en given situation. För en generell Rådscirkel är en idé att bjuda in deltagarna att tala om deras högsta och lägsta stunder under dagen/veckan, något annat viktigt som de tänker på eller känner, eller att få fram om det finns något som behöver delas direkt. Om Rådet bör fokusera på ett specifikt tema eller ämne så bör detta förklaras tydligt.

  3. Bestäm hur mycket tid varje person har på sig att tala och kom överens om hur ni låter deltagarna veta att deras tid håller på att rinna ut. Ett litet klockspel eller en klangskål används vanligtvis.

  4. Placera talobjektet i mitten av cirkeln och bjud in alla för att se om någon vill börja. Du kan erbjuda detta till gruppen: ett bra sätt att veta om du är redo att tala först är ifall ditt hjärta pumpar hårt och snabbt!

 4. Den första personen som känner att de vill tala går till mitten och tar talobjektet tillbaka till sin plats. Personen delar sedan med sig, med Rådets intentioner i minnet (se ovan). När denne är klar, väljs en riktning att passa talobjektet i, och objektet fortsätter tills det gjort en komplett vandring runt cirkeln.

 5. Nästa person råds att hålla objektet för en stund för att se om något är redo att deas. Om inget dyker upp är personen välkommen att sitta i tystnad tills denne är redo att passa vidare objektet: det är ingen nödvändighet att tala. På detta sätt tar varje person i cirkeln emot talobjektet och ges chansen att dela med sig. Efter objektet fullbordat cirkeln, returnerar den sista deltagaren denna till mitten.

 6. Om det fortfarande finns tid för gruppen, så överväg möjligheten att gå en andra runda, för alla eller för de som inte redan talat.

 7. Stäng utrymmet så fort allt som är behövt har blivit sagt, eller den tillgängliga tiden har gått ut. Se till att tacka alla deltagare, och lägg eventuellt till några lämpliga sista ord.

Resurser

Reflektion

 • Var detta en användbar upplevelse för största delen av gruppen?

 • Kändes det svårt eller pinsamt?

 • Förbättrade Rådet kontakten mellan personerna i gruppen?

 • Vilka saker kan förändras hos gruppen eller ledaren i framtida Råd?

 • Löstes några problem eller konflikter inom Rådets utrymme?

 • Verkar gruppen intresserad av att hålla fler Råd?

Instruktioner för inlämning

Ladda upp en bild av rådgruppen där någon håller talobjektet. Detta bör inte göras under själv rådet, och tillåtelse bör ges från alla vars ansikten visas i bilden. Lämna in en kortfattad, minst 200 ord lång beskrivning av Rådet och hur det var för gruppen. Instruktioner om hur ni laddar upp foton och lämnar in saker i Moodle finns här: Instruktioner för inlämning & uppladdning

Instruktioner för bedömning

Ge feedback till åtminstone en deltagare som har varit delaktig i aktiviteten. Instruktioner för hur du ger feedback kan du hitta här: Instruktioner för feedback
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)